Sermons by Alvis Sauka


Kristus dzimšana

Kristus dzimšana

Runā: | decembris 24, 2022

Lk.2.1-21 1 Tajās dienās nāca cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. 2 Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. 3 Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. 4...


Glābšanas vēstnesis

Glābšanas vēstnesis

Runā: | decembris 18, 2022

Lk.1.57-80 57 Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima dēls. 58 Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka Kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu. 59 Astotajā dienā tie atnāca...


80
Caur asinīm pie Dieva

Caur asinīm pie Dieva

Runā: | decembris 04, 2022

3.Moz 9.1-24 1 Astotajā dienā Mozus sauca Āronu, viņa dēlus un Israēla vecajos. 2 Viņš teica Āronam: “Ņem teļu grēku upurim un aunu bez vainas sadedzināmajam upurim un pienes tos Kunga priekšā. 3 Runā uz...


89
Nebaidieties, bet baidieties un ticiet

Nebaidieties, bet baidieties un ticiet

Runā: | novembris 27, 2022

2.Moz.13:17-14:31 1 Kungs teica Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem, lai viņi atgriežas un apmetas pret Pī-Hīrotu starp Migdolu un jūru iepretim Baal-Cefonai – apmetieties pie jūras iepretī tai! 3 Un faraons teiks par Israēla dēliem:...


KUNGS redz un gādās

KUNGS redz un gādās

Runā: | novembris 20, 2022

1.Moz.22:1-19 1 Pēc tam Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un viņam teica: “Ābrahām!” Un tas sacīja: “Es te!” 2 Un viņš teica: “Ņem nu savu dēlu, savu vienīgo, kuru tu mīli, – Īzaku, ej uz Morijas zemi...


Protams, būsiet kā Dievs

Protams, būsiet kā Dievs

Runā: | novembris 13, 2022

 1.Moz.3.1-24 1 Bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus Kungs Dievs bija taisījis, un viņa teica sievai: “Vai tiešām Dievs sacīja: no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst?” 2 Sieva teica čūskai: “Mēs...


Kārdinājumu svelmē

Kārdinājumu svelmē

Runā: | novembris 06, 2022

Jēkaba vēstule 1.2-18 2 Ikreiz, kad pār jums, mani brāļi, nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku, 3 saprazdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, 4 bet izturības piepildījums lai ir tas, ka jūs...


162
Palieciet pie Svētajiem Rakstiem, jo tie ir pietiekami

Palieciet pie Svētajiem Rakstiem, jo tie ir pietiekami

Runā: | oktobris 30, 2022

2.Tim.3.10-17 10 Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīves veidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, 11 manām vajāšanām, ciešanām, kādas mani piemeklēja Antiohijā, Ikonijā, Listrās, – visām ciešanām, kuras es pārcietu un no...


Atceries Kunga otro atnākšanu

Atceries Kunga otro atnākšanu

Runā: | oktobris 09, 2022

2.Pēt.1.12-21 12 Tādēļ es vienmēr jums atgādināšu šīs lietas, kaut arī jūs tās zināt un šajā patiesībā esat stipri, 13 jo, kamēr vien esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu, ka ir taisnīgi ar atgādinājumiem jūs...