1. Mozus grāmata


Jahve pats sagādās sev upurjēru

Jahve pats sagādās sev upurjēru

Runā: | decembris 17, 2023

1.Moz.22.1-19 1 Pēc tam Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un viņam teica: “Ābrahām!” Un tas sacīja: “Es te!” 2 Un viņš teica: “Ņem nu savu dēlu, savu vienīgo, kuru tu mīli, – Īzaku, ej uz Morijas zemi...


Dieva jaunā pacietības programma

Dieva jaunā pacietības programma

Runā: | novembris 26, 2023

1.Moz.8.20-9.17 1 Dievs svētīja Nou un viņa dēlus un teica tiem: “Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi! 2 Un lai pār visiem zemes zvēriem, pār visiem debesu putniem, pār visiem, kas rāpo pa zemi, un pār...


Grēks un cēlās drupas

Grēks un cēlās drupas

Runā: | novembris 19, 2023

1.Moz.3:1-24 1 Bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus Kungs Dievs bija taisījis, un viņa teica sievai: “Vai tiešām Dievs sacīja: no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst?” 2 Sieva teica čūskai: “Mēs...


7 dienas, kuras sadalīja pasauli

7 dienas, kuras sadalīja pasauli

Runā: | novembris 05, 2023

1.Moz.1:1-2:3 1 Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. 2 Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. 3 Un Dievs teica: “Lai top gaisma!” Un tapa gaisma. 4...


KUNGS redz un gādās

KUNGS redz un gādās

Runā: | novembris 20, 2022

1.Moz.22:1-19 1 Pēc tam Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un viņam teica: “Ābrahām!” Un tas sacīja: “Es te!” 2 Un viņš teica: “Ņem nu savu dēlu, savu vienīgo, kuru tu mīli, – Īzaku, ej uz Morijas zemi...


Protams, būsiet kā Dievs

Protams, būsiet kā Dievs

Runā: | novembris 13, 2022

 1.Moz.3.1-24 1 Bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus Kungs Dievs bija taisījis, un viņa teica sievai: “Vai tiešām Dievs sacīja: no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst?” 2 Sieva teica čūskai: “Mēs...