Draudze

Dievkalpojumi svētdienās 16:00-18:00

Lāčplēša ielā 37, Rīgā

Dievkalpojuma kārtība
Šajā sadaļā jūs varat iepazīties ar iksvētdienas Dievkalpojuma īsu aprakstu:

1. Dieva vārda lūgšana ar draudzes atbildi

2. Dziesmas

3. Bībeles lasījums

4. Dziesmas

5. Aizlūgšanas, ziņojumi

6. Tējas un kafijas pauze

7. Svētruna

8. Ziedojumi

9. Grēksūdze, vakarēdiens

10. Dziesmas

11. Svētīšana

Mācītājs: Alvis Sauka

Draudzes vecākie: Mārtiņš Kapickis, Egils Šmagris

Mācītāja palīgi: Guntars Ozoliņš, Aivars Didrihsons, Māris Dancis, Jānis Brūveris, Rihards Bičevskis, Normunds Kalniņš

Draudzes mūzikas grupas sastāvs:
Raimonds Bičus, Ineta Klemka, Elija Kapicka, Evita Dakse, Jānis Daksis, Marks Ignatovičs, Olita Liepiņa, Olafs Ķempe

Skaņotāji: 
Olafs Ķempe, Mārtiņš Kapickis, Mārtiņš Barons

Atbildīgie par tējas galdu: 
Vivita Šmagre, Anita Vijupe, Agnese Kapicka