Bībeles studijas

Vīriešiem
Vieta: Krimuldas pagasts
Kontakti: kapickis@gmail.com

Sievietēm
Vieta: Brīvības gatvē 357, 2 reizes mēnesī, otrdienās.
Kontakti: Anita Frīdenberga +371 29465271

Izbraukuma Bībeles studijas
Vieta: Nometņu centrs “Norkalni”.
Piektdienas vakars un sestdiena.
Vīriešiem 4 reizes gadā
Sievietēm 4 reizes gadā
Kontakti: Egils Šmagris +371 29175457