SVĒTRUNU ARHĪVS

Šeit var lasīt, klausīties un skatīties


Kategorija: Psalmi
25
Kad tumsa mans vienīgais draugs

Kad tumsa mans vienīgais draugs

Runā: Alvis Sauka | aprīlis 03, 2022

Ps. 88 1 Dziesma. Koraha dēlu psalms. Korvedim. Dziedāšanai sēru kokles pavadījumā. Ezrāhieša Hēmāna psalms. 2 Kungs, manas glābšanas Dievs, dienā es saucu, naktī es tavā priekšā! 3 Lai nāk pie tevis mana lūgšana! Ieklausies...

Kategorija: Psalmi
29
Pārliecība pat dzelmē

Pārliecība pat dzelmē

Runā: Alvis Sauka | marts 13, 2022

Ps.130 1 Augšupceļa dziesma. No dzelmes saucu tev, mans Kungs: 2 Kungs, ieklausies manā balsī, lai dzird tavas ausis manu gaušanos! 3 Kungs, ja tu skaitītu mūsu apgrēcības, mans Kungs, kurš gan pastāvētu? 4 Taču...

Kategorija: Psalmi
18
Kungs tiesās reptiļus

Kungs tiesās reptiļus

Runā: Alvis Sauka | marts 06, 2022

Ps.58. 2 Vai patiešām lai taisnība klusē, kad jūs runājat? Vai jūs pēc patiesības tiesājat cilvēku dēlus? 3 Ak, savās sirdīs jūs darāt netaisnību, virs zemes jūs perināt varmācību! 4 Paklīduši ļaundari kopš mātes miesām,...