2. Mozus


6
Jetrus ar prieku pievienojas Israēlam

Jetrus ar prieku pievienojas Israēlam

Runā: | jūlijs 11, 2021

2.Moz.18:1-12 1 Jetrus, Midjāna priesteris, Mozus sievastēvs, padzirdēja visu, ko Dievs bija darījis Mozum un Israēlam, savai tautai, – ka Kungs izvedis Israēlu no Ēģiptes. 2 Jetrus, Mozus sievastēvs, bija pieņēmis Mozus sievu Ciporu, ko...


236
Jahves telts: svēta vieta ilgam ceļam

Jahves telts: svēta vieta ilgam ceļam

Runā: | janvāris 05, 2020

2.Moz.25:1-9 1 Un Kungs sacīja Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem, lai ikviens, kam dāsna sirds, ziedo man. Vāciet man ziedojumu! 3 Ievāciet no viņiem šādu ziedojumu – zeltu, sudrabu un varu, 4 purpurzilu, purpura un...