2. Mozus


42
Visuvarenais, personīgais un uzticamais

Visuvarenais, personīgais un uzticamais

Runā: | oktobris 01, 2023

2.Moz.3.1-22 1 Mozus ganīja sava sievastēva, Midjāna priestera Jetrus, avis. Viņš dzina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. 2 Un uguns liesmā viņam parādījās Kunga eņģelis no ērkšķu krūma, viņš raudzījās, un...


82
Nebaidieties, bet baidieties un ticiet

Nebaidieties, bet baidieties un ticiet

Runā: | novembris 27, 2022

2.Moz.13:17-14:31 1 Kungs teica Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem, lai viņi atgriežas un apmetas pret Pī-Hīrotu starp Migdolu un jūru iepretim Baal-Cefonai – apmetieties pie jūras iepretī tai! 3 Un faraons teiks par Israēla dēliem:...


171
Jetrus ar prieku pievienojas Israēlam

Jetrus ar prieku pievienojas Israēlam

Runā: | jūlijs 11, 2021

2.Moz.18:1-12 1 Jetrus, Midjāna priesteris, Mozus sievastēvs, padzirdēja visu, ko Dievs bija darījis Mozum un Israēlam, savai tautai, – ka Kungs izvedis Israēlu no Ēģiptes. 2 Jetrus, Mozus sievastēvs, bija pieņēmis Mozus sievu Ciporu, ko...


426
Jahves telts: svēta vieta ilgam ceļam

Jahves telts: svēta vieta ilgam ceļam

Runā: | janvāris 05, 2020

2.Moz.25:1-9 1 Un Kungs sacīja Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem, lai ikviens, kam dāsna sirds, ziedo man. Vāciet man ziedojumu! 3 Ievāciet no viņiem šādu ziedojumu – zeltu, sudrabu un varu, 4 purpurzilu, purpura un...