Sermons by Alvis Sauka


126
Dieva želastība un ļaunuma eksistence

Dieva želastība un ļaunuma eksistence

Runā: | februāris 26, 2023

2.Sam.12:1-31 1 Kungs sūtīja Nātānu pie Dāvida. Atnācis tas viņam sacīja: “Kādā pilsētā bija divi vīri – viens bagāts, otrs nabags. 2 Bagātajam bija avju un vēršu bez skaita, 3 bet nabagajam nebija nekā, tik...


151
Kad varoņi krīt jeb kam lai vispār uzticas

Kad varoņi krīt jeb kam lai vispār uzticas

Runā: | februāris 19, 2023

2.Sam.11:1-27 1 Gadu mijā, laikā, kad ķēniņi parasti iziet karā, Dāvids sūtīja Joābu un kopā ar viņu savus ļaudis un visu Israēlu, un tie sakāva amoniešus un aplenca Rabu. Dāvids pats palika Jeruzālemē. 2 Kādu...


Tad mēs būsim ar Kungu vienumēr

Tad mēs būsim ar Kungu vienumēr

Runā: | janvāris 29, 2023

1. Tes.4.13-18 13 Mēs negribam, ka jūs, brāļi, būtu neziņā par aizmigušajiem un skumtu tāpat kā visi pārējie, kas ir bez cerības. 14 Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšāmcēlies. Tāpat arī Dievs tos,...


Kur ņemt spēku pastāvēt?

Kur ņemt spēku pastāvēt?

Runā: | janvāris 08, 2023

1. Tes.2.1-16 1 Brāļi, jūs paši zināt, ka mūsu apmeklējums pie jums nav bijis veltīgs. 2 Patiešām, kā jūs zināt, pirms ierašanās pie jums mēs, pazemoti un ciešanām pakļauti Filipos, smēlāmies drosmi Dievā, lai, pārvarot...


Izredzēto kristiešu pazīmes

Izredzēto kristiešu pazīmes

Runā: | janvāris 01, 2023

1. Tes.1.1-10 1 Pāvils, Silvāns un Timotejs Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū sveicina tesalonīkiešu draudzi. Lai žēlastība jums un miers! 2 Mēs allaž pateicamies Dievam par jums visiem, arvien pieminēdami jūs savās lūgšanās, 3...


Ar ko tad ir Dievs?

Ar ko tad ir Dievs?

Runā: | decembris 25, 2022

Mt.1.18-25 18 Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu; pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara. 19 Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams...