Sermons by Alvis Sauka


Ak šī mēle, jeb jā kļūt pilnīgam

Ak šī mēle, jeb jā kļūt pilnīgam

Runā: | novembris 01, 2020

Jk.3:1-12 1 Mani brāļi, nekļūstiet daudzi par skolotājiem, jo jūs zināt, ka mēs, skolotāji, tiksim stingrāk tiesāti. 2 Mēs visi bieži klūpam. Vīrs, kas neklūp vārdos, ir pilnīgs, spējīgs iegrožot arī visu miesu. 3 Bet,...


Bezjēdzīga un mirusi ticība

Bezjēdzīga un mirusi ticība

Runā: | oktobris 25, 2020

Jk.2:14-26 14 Ko tas līdz, mani brāļi, ja kāds teic, ka viņam esot ticība, bet viņam nav darbu? Vai tad ticība var viņu izglābt? 15 Ja brālis vai māsa ir kaili un bez dienišķās maizes...


Ticība un šķirošana pēc ārienes

Ticība un šķirošana pēc ārienes

Runā: | oktobris 18, 2020

Jēkaba vēstule 2:1-13 1 Mani brāļi, ticību uz godības Kungu Jēzu Kristu nesaistiet ar cilvēka ārieni. 2 Ja jūsu sinagogā ienāk vīrs greznās drānās ar zelta gredzeniem pirkstos un ienāk arī nabags noplīsušās drēbēs 3...


Vārda darītāji un ļaunuma pārpilnība

Vārda darītāji un ļaunuma pārpilnība

Runā: | oktobris 11, 2020

Jēkaba vēstule 1:19-27 19 Jums jāzina, mani mīļotie brāļi, ikviens cilvēks lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gauss dusmoties, 20 jo cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. 21 Tādēļ atmetiet jebkuru nešķīstību un visu...


Ticības pārbaudījumi un garīgā pilnība

Ticības pārbaudījumi un garīgā pilnība

Runā: | septembris 27, 2020

Jēkaba vēstule 1:1-12. 1 Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps, divpadsmit ciltīm, kas dzīvo izkaisītas, – esiet sveicināti! 2 Ikreiz, kad pār jums, mani brāļi, nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku, 3...


Dieva Kristus un pagānu filozofija

Dieva Kristus un pagānu filozofija

Runā: | septembris 20, 2020

Apd.17.16-34 16 Pāvils gaidīja viņu ierašanos Atēnās. Un, redzot, ka pilsēta ir pilna elku tēliem, viņu pārņēma dziļš sašutums. 17 Viņš sarunājās sinagogā ar jūdiem un dievbijīgajiem grieķiem un tirgus laukumā runāja ar ļaudīm, ko...


Mūžīgai dzīvībai izredzētie pagāni

Mūžīgai dzīvībai izredzētie pagāni

Runā: | septembris 13, 2020

Apd.13.13-52. 13 No Pafas Pāvils ar pavadoņiem aizkuģoja uz Pergi Pamfīlijā, bet Jānis, no viņiem nošķīries, atgriezās Jeruzālemē. 14 Turpinot ceļu no Perges, viņi nonāca Pisidijas Antiohijā un sabata dienā iegāja sinagogā un apsēdās. 15...


Kā iegūt drosmi liecināt

Kā iegūt drosmi liecināt

Runā: | augusts 30, 2020

Apd.4.1-31 1 Viņiem uz tautu runājot, piestāja priesteri, tempļa sardzes priekšnieks un saduķeji, 2 noskaitušies, ka viņi māca tautu un sludina Jēzū augšāmcelšanos no mirušajiem. 3 Tie sagrāba viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam; tad...