Sermons by Alvis Sauka


KUNGS redz un gādās

KUNGS redz un gādās

Runā: | novembris 20, 2022

1.Moz.22:1-19 1 Pēc tam Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un viņam teica: “Ābrahām!” Un tas sacīja: “Es te!” 2 Un viņš teica: “Ņem nu savu dēlu, savu vienīgo, kuru tu mīli, – Īzaku, ej uz Morijas zemi...


Protams, būsiet kā Dievs

Protams, būsiet kā Dievs

Runā: | novembris 13, 2022

 1.Moz.3.1-24 1 Bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus Kungs Dievs bija taisījis, un viņa teica sievai: “Vai tiešām Dievs sacīja: no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst?” 2 Sieva teica čūskai: “Mēs...


Kārdinājumu svelmē

Kārdinājumu svelmē

Runā: | novembris 06, 2022

Jēkaba vēstule 1.2-18 2 Ikreiz, kad pār jums, mani brāļi, nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku, 3 saprazdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, 4 bet izturības piepildījums lai ir tas, ka jūs...


128
Palieciet pie Svētajiem Rakstiem, jo tie ir pietiekami

Palieciet pie Svētajiem Rakstiem, jo tie ir pietiekami

Runā: | oktobris 30, 2022

2.Tim.3.10-17 10 Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīves veidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, 11 manām vajāšanām, ciešanām, kādas mani piemeklēja Antiohijā, Ikonijā, Listrās, – visām ciešanām, kuras es pārcietu un no...


Atceries Kunga otro atnākšanu

Atceries Kunga otro atnākšanu

Runā: | oktobris 09, 2022

2.Pēt.1.12-21 12 Tādēļ es vienmēr jums atgādināšu šīs lietas, kaut arī jūs tās zināt un šajā patiesībā esat stipri, 13 jo, kamēr vien esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu, ka ir taisnīgi ar atgādinājumiem jūs...


Jūsu pūles nav veltīgas Kungā

Jūsu pūles nav veltīgas Kungā

Runā: | septembris 11, 2022

1.Kor.15.35-58 35 Varbūt kāds jautās: kā var mirušie augšāmcelties? Kādā miesā viņi nāks? 36 Bezprātīgais, ko tu sēj, tas netop dzīvs, pirms tas nemirst. 37 Ko tu iesēj, nav tā miesa, kas būs, bet ir...


Nāciet pie skaidra prāta

Nāciet pie skaidra prāta

Runā: | septembris 04, 2022

1.Kor.15.20-34 20 Bet nu Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. 21 Tādēļ ka nāve ir caur cilvēku un caur cilvēku ir arī mirušo augšāmcelšanās. 22 Jo, kā visi mirst Ādamā, tā Kristū visi...


Atmetiet veltīgo ticību

Atmetiet veltīgo ticību

Runā: | augusts 28, 2022

1.Kor.15.1-19 1 Brāļi, daru jums zināmu evaņģēliju, ko jums pasludināju un ko jūs arī pieņēmāt un kurā pastāvat. 2 Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis....