Sermons by Alvis Sauka


in
99
Kad tumsa mans vienīgais draugs

Kad tumsa mans vienīgais draugs

Runā: | aprīlis 03, 2022

Ps. 88 1 Dziesma. Koraha dēlu psalms. Korvedim. Dziedāšanai sēru kokles pavadījumā. Ezrāhieša Hēmāna psalms. 2 Kungs, manas glābšanas Dievs, dienā es saucu, naktī es tavā priekšā! 3 Lai nāk pie tevis mana lūgšana! Ieklausies...


in
108
Nesalūzt un nepazaudēt cerību

Nesalūzt un nepazaudēt cerību

Runā: , | marts 27, 2022

Ps.42,43 42:1 Korvedim. Koraha dēlu psalms. 2 Kā briedis alkst pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele alkst tevis, Dievs! 3 Slāpst man dvēsele pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva! Kad nākšu un redzēšu Dievu vaigā? 4...


in
78
Miers apspiedēju ielenkumā

Miers apspiedēju ielenkumā

Runā: | marts 20, 2022

Ps.3. 1 Dāvida psalms, tam bēgot no sava dēla Abšāloma. 2 Kungs, cik man daudz naidnieku – daudz to, kas ceļas pret mani! 3 Daudzi saka par mani: nebūs viņam glābiņa pie Dieva! – 4...


in
96
Pārliecība pat dzelmē

Pārliecība pat dzelmē

Runā: | marts 13, 2022

Ps.130 1 Augšupceļa dziesma. No dzelmes saucu tev, mans Kungs: 2 Kungs, ieklausies manā balsī, lai dzird tavas ausis manu gaušanos! 3 Kungs, ja tu skaitītu mūsu apgrēcības, mans Kungs, kurš gan pastāvētu? 4 Taču...


in
152
Kungs tiesās reptiļus

Kungs tiesās reptiļus

Runā: | marts 06, 2022

Ps.58. 2 Vai patiešām lai taisnība klusē, kad jūs runājat? Vai jūs pēc patiesības tiesājat cilvēku dēlus? 3 Ak, savās sirdīs jūs darāt netaisnību, virs zemes jūs perināt varmācību! 4 Paklīduši ļaundari kopš mātes miesām,...