Ziedojumi

Draudzes konti:

Rīgas Reformātu “Bībeles draudze”
Reģ. Nr. 99500003264
Alksnāju iela 3, Rīga LV-1050

SEB BANKA AS
EUR konts:
LV11UNLA0055003156184

SWEDBANK
EUR konts:
LV38HABA0551053039030
USD konts:
LV41HABA0551053196795