Ziedojumi

Draudzes konti:

Rīgas Reformātu “Bībeles draudze”
Reģ. Nr. 99500003264
Alksnāju iela 3, Rīga LV-1050

Luminor Bank AS
EUR konts:

LV09RIKO0000080195663

USD konts:
LV46RIKO0000080195676