Sermons by Alvis Sauka


Ak dēli, dēli

Ak dēli, dēli

Runā: | augusts 19, 2018

5. Mozus grāmata 21. nodaļa 1 Ja zemē, ko Kungs, tavs Dievs, dod tev iemantot, tu atrodi kādu nokauto, kas kritis uz lauka, un nav zināms, kurš viņu nokāvis, 2 tad lai nāk vecajie un...


Karš un pasaule

Karš un pasaule

Runā: | augusts 12, 2018

5. Mozus 20. nodaļa 1 Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un redzēsi vairāk zirgu, ratu un ļaužu nekā tev, tad nebaidies no tiem, jo Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi – viņš tevi...


Noziegums un sods

Noziegums un sods

Runā: | augusts 05, 2018

5. Mozus 19:1-21 1 Kad Kungs, tavs Dievs, iznīdēs tautas, kuru zemi Kungs, tavs Dievs, tev dod, un tu būsi tos padzinis un mitīsi viņu pilsētās un namos, 2 tad nošķir trīs pilsētas savā zemē,...


Paraugs attiecībām ar Dievu Jahvi

Paraugs attiecībām ar Dievu Jahvi

Runā: | jūlijs 22, 2018

5. Moz. 18:1-8 1 Lai levītiem priesteriem un visai Levī ciltij nav daļas un mantojuma kopā ar visiem pārējiem Israēlā – tie lai ēd Kunga dedzināmos upurus, viņa mantojumu! 2 Lai tiem nav mantojuma kopā...


Ķēniņš un likums

Ķēniņš un likums

Runā: | jūlijs 08, 2018

5. Mozus 17:14-20 14 Kad tu nonāksi zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod, un iemantosi to un mitīsi tur, un tad teiksi: es iecelšu sev ķēniņu kā citas tautas, kas ap mani! – 15...


Svētā tauta un ēšana

Svētā tauta un ēšana

Runā: | maijs 27, 2018

5. Mozus 14:1-29 1 Jūs esat Kunga, sava Dieva, dēli! Negrieziet savu miesu un neskujiet uzacis mirušo dēļ, 2 jo jūs esat svēta tauta Kungam, savam Dievam, jūs Kungs ir izvēlējies sev par īpašuma tautu...