Sermons by Alvis Sauka


Dieva miers un pasaules glābējs

Dieva miers un pasaules glābējs

Runā: | decembris 24, 2019

 Lk.2:21-20 1 Tajās dienās nāca cēzara Augusta pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. 2 Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. 3 Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. 4 Arī...


VD pravietis Jānis un šalom

VD pravietis Jānis un šalom

Runā: | decembris 22, 2019

Lūkas evaņģēlijs 1:57-80 57 Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima dēls. 58 Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka Kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu. 59 Astotajā dienā...


Apžēloto paklausība un svētība

Apžēloto paklausība un svētība

Runā: | decembris 15, 2019

Lk.1.26-56  26 Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nācareti 27 pie jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. 28 Un, ienācis pie...


Gudrie Kristū un Raksti

Gudrie Kristū un Raksti

Runā: | novembris 17, 2019

Dan. 12.4-13 4 Bet tu, Daniēl, apslēp vārdus un aizzīmogo grāmatu līdz laika beigām. Tad daudzi skraidīs šurpu turpu, bet zināšana ies plašumā.” 5 Es, Daniēls, paskatījos, un redzi – tur stāv vēl divi citi,...


Dieva suverenitāte un gudrie

Dieva suverenitāte un gudrie

Runā: | novembris 10, 2019

Dan. 11.2-12.3 1 Mēdieša Dārija pirmajā valdīšanas gadā es sāku stiprināt un aizsargāt viņu. 2 Un nu es stāstīšu tev patiesību: Persijā celsies vēl trīs ķēniņi, un ceturtais būs daudz bagātāks par tiem visiem. Kad...


Dieva Jahves karaspēkā 

Dieva Jahves karaspēkā 

Runā: | novembris 03, 2019

Dan. 10.1-11.1 1 Persijas ķēniņa Kīra trešajā valdīšanas gadā Daniēlam, kuru sauca arī par Bēltšacaru, tika atklāts vārds, un šis vārds bija patiesība – būs liels karš. Viņš saprata vārdu, un saprašana viņam nāca parādībā....


Jaunā Derība un cerība tumsā

Jaunā Derība un cerība tumsā

Runā: | oktobris 27, 2019

Daniēla 9:20-27  20 Kamēr es vēl runāju, lūdzu un sūdzēju savus grēkus un Israēla tautas grēkus, lūgdamies labvēlību no Kunga, sava Dieva, par svēto Dieva kalnu, 21 kamēr es lūgdamies runāju, tas vīrs Gabriels, kuru pirmo...


Lūgšana tumsā

Lūgšana tumsā

Runā: | oktobris 20, 2019

Daniēla 9:1-19  1 Dārija, Ahasvēra dēla, no mēdiešu dzimtas, pirmajā valdīšanas gadā, kad viņš bija sācis valdīt kaldiešu valstī, 2 viņa valdīšanas pirmajā gadā es, Daniēls, sapratu no Rakstiem, kur Kunga vārds bija atklājies pravietim Jeremijam,...


Grēku pilnības mērs un Dieva rīkste

Grēku pilnības mērs un Dieva rīkste

Runā: | oktobris 13, 2019

Daniēla 8. nodaļa   8:1 Ķēniņa Bēlšacara trešajā valdīšanas gadā es, Daniēls, pēc pirmās parādības redzēju nākamo. 2 Parādībā es redzēju, ka atrodos Sūsas pilī, kas Ēlāma pavalstī, un vēl parādībā es redzēju, ka esmu pie...