Lūkas evaņģēlijs


Kunga paspārnē patiess miers

Kunga paspārnē patiess miers

Runā: | marts 22, 2020

Ps.91; Lk.4:9-11 1 Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, 2 saka Kungam: mans patvērum un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! 3 Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta,...


Dieva miers un pasaules glābējs

Dieva miers un pasaules glābējs

Runā: | decembris 24, 2019

 Lk.2:21-20 1 Tajās dienās nāca cēzara Augusta pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. 2 Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. 3 Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. 4 Arī...


VD pravietis Jānis un šalom

VD pravietis Jānis un šalom

Runā: | decembris 22, 2019

Lūkas evaņģēlijs 1:57-80 57 Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima dēls. 58 Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka Kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu. 59 Astotajā dienā...


Apžēloto paklausība un svētība

Apžēloto paklausība un svētība

Runā: | decembris 15, 2019

Lk.1.26-56  26 Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nācareti 27 pie jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. 28 Un, ienācis pie...


Jēzus identitāte un mācekļa taka

Jēzus identitāte un mācekļa taka

Runā: | jūnijs 02, 2019

Lk.9:1-22 1 Saaicinājis divpadsmit mācekļus, Jēzus deva tiem spēku un varu pār visiem dēmoniem un dziedināt no slimībām 2 un nosūtīja viņus sludināt Dieva valstību un ārstēt slimos. 3 Viņš tiem sacīja: “Neņemiet sev ceļā...


Nebaidies, tikai tici

Nebaidies, tikai tici

Runā: | maijs 26, 2019

Lk.8.22-56 22 Tad kādu dienu Jēzus un viņa mācekļi sēdās laivā, un viņš tiem sacīja: “Celsimies uz ezera otru krastu.” Un viņi cēlās pāri. 23 Tiem braucot, viņš iemiga, un ezerā sacēlās liela vētra; viļņi...


Jēzus ģimenes pazīmes

Jēzus ģimenes pazīmes

Runā: | maijs 19, 2019

Lk:8.1-21 1 Pēc tam Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus, sludinādams un mācīdams evaņģēliju par Dieva valstību; tie divpadsmit bija ar viņu 2 un tāpat arī dažas sievietes, kas bija dziedinātas no nešķīstiem gariem un slimībām:...


Ticības drosminiece

Ticības drosminiece

Runā: | maijs 14, 2019

Lk.7:36-50 36 Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. 37 Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra...