Kuriem praviešiem klausīt un kuriem ne

Kuriem praviešiem klausīt un kuriem ne
5.Moz.18.9-22
9 Kad tu nonāksi zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod, tad nemācies atdarināt to tautu preteklības. 10 Lai starp jums neatrodas neviens, kas sadedzina savu dēlu vai meitu ugunī vai kas pareģo, zīlē, bur, pesteļo, 11 vārdo, izsauc garus, ir zintnieks vai mirušo iztaujātājs, – 12 Kungam ir pretīgi visi, kas tā dara! Šo preteklību dēļ Kungs, tavs Dievs, viņus ir padzinis tavā priekšā. 13 Esi nevainojams Kungam, savam Dievam! 14 Jo šīs tautas, ko tu padzīsi, klausa zīlniekus un pareģus, bet tev Kungs, tavs Dievs, nav tā ļāvis!

15 Kungs, tavs Dievs, tev dos tādu pravieti kā es – no pašu ļaudīm, no taviem brāļiem, klausiet viņu! 16 Gluži kā tu prasīji Kungam, savam Dievam, pie Horeba sapulces dienā: lai man vairs nav jādzird Kunga, mana Dieva, balss, lai vairs nav jāredz šī lielā uguns, ka es nemirstu! 17 Un Kungs man teica: pareizi viņi saka! 18 No viņu brāļiem es tiem iecelšu tādu pravieti kā tu, es likšu tam mutē savus vārdus, un tas viņiem teiks visu, ko es viņam pavēlēšu! 19 Kurš neklausīs manas runas, ko tas viņiem teiks manā vārdā, tam es pats atprasīšu! 20 Bet pravietis, kurš uzdrīkstēsies runāt manā vārdā ko tādu, ko es viņam neesmu pavēlējis runāt, vai kas runās citu dievu vārdā, – tāds pravietis lai mirst! 21 Un, kad tu savā sirdī teiksi: kā lai mēs pazīstam to, ko Kungs nav runājis? – 22 ja kāds pravietis būs runājis Kunga vārdā un tā nebūs noticis, tad Kungs to nav sacījis! Šis pravietis to ir sacījis augstprātībā – nebīstieties viņu!

Share

RRBD draudzes mācītājs