Sermons by Alvis Sauka


319
Dieva mājoklis Garā

Dieva mājoklis Garā

Runā: | oktobris 21, 2018

Efeziešiem 2:11-22 11 Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesā apgraizītie sauca par neapgraizītajiem, 12 tolaik bijāt šķirti no Kristus un Israēla sabiedrība jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki...


352
Augšāmcelti lai dzīvotu

Augšāmcelti lai dzīvotu

Runā: | oktobris 14, 2018

Efeziešiem 2:1-10 2:1 Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, 2 kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos....


368
Zināt, lai visu piepildītu

Zināt, lai visu piepildītu

Runā: | oktobris 07, 2018

Efeziešiem 1:15-23 15 Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, 16 nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, 17 lai mūsu Kunga Jēzus Kristus...


Paklausīt un būt atšķirīgiem

Paklausīt un būt atšķirīgiem

Runā: | septembris 02, 2018

5. Mozus 22:1-12 1 Ja tu redzi nomaldījušos sava brāļa vērsi vai avi, tad neizliecies to neredzam, bet atved atpakaļ savam brālim. 2 Ja brālis tev tālu prom vai tu viņu nepazīsti, tad aizved to...


Ak dēli, dēli

Ak dēli, dēli

Runā: | augusts 19, 2018

5. Mozus grāmata 21. nodaļa 1 Ja zemē, ko Kungs, tavs Dievs, dod tev iemantot, tu atrodi kādu nokauto, kas kritis uz lauka, un nav zināms, kurš viņu nokāvis, 2 tad lai nāk vecajie un...


Karš un pasaule

Karš un pasaule

Runā: | augusts 12, 2018

5. Mozus 20. nodaļa 1 Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un redzēsi vairāk zirgu, ratu un ļaužu nekā tev, tad nebaidies no tiem, jo Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi – viņš tevi...


Noziegums un sods

Noziegums un sods

Runā: | augusts 05, 2018

5. Mozus 19:1-21 1 Kad Kungs, tavs Dievs, iznīdēs tautas, kuru zemi Kungs, tavs Dievs, tev dod, un tu būsi tos padzinis un mitīsi viņu pilsētās un namos, 2 tad nošķir trīs pilsētas savā zemē,...