Palieciet pie Svētajiem Rakstiem, jo tie ir pietiekami

Palieciet pie Svētajiem Rakstiem, jo tie ir pietiekami
2.Tim.3.10-17
10 Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīves veidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, 11 manām vajāšanām, ciešanām, kādas mani piemeklēja Antiohijā, Ikonijā, Listrās, – visām ciešanām, kuras es pārcietu un no kurām mani izglāba Kungs. 12 Visi, kas grib dievbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, tiks vajāti. 13 Bet samaitātie cilvēki un krāpnieki grims dziļāk ļaunumā, maldinot citus un maldoties arī paši. 14 Bet tu paliec pie tā, ko esi iemācījies un kam esi uzticējies, zinādams, no kā esi mācījies. 15 Tu jau no agras bērnības pazīsti Svētos Rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum. 16 Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, 17 lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas