Reformātu vēsture Latvijā

Pirmā Reformātu draudze Latvijā

Pirmā Reformātu draudze Latvijā tika dibināta 1645. gadā Jelgavā (toreiz Mitau). 1733.gadā tika uzcelta Reformātu baznīca Rīgā Mārstaļu ielā. Draudzes locekļi un atbalstītāji galvenokārt bija vācu un holandiešu Reformātu ģimenes, kas dzīvoja Rīgā. 1938. gadā Rīgas draudzē bija ap 1000 locekļu, visā šajā posmā mācītāji bija galvenokārt vācu tautības. Sākoties otrajam pasaules karam, Reformātu baznīcas ēka tika atdota Luterāņu baznīcai, daudzi tās locekļi devās uz Vāciju. Vēlāk atlikusī draudze apvienojās ar Luterāņu draudzi, kā arī ar Brāļu draudzi, kas bija izmantojusi šo ēku sapulcēm.

1992. gadā Alvja Saukas vadībā tika izveidota pirmā Reformātu draudze pēcpadomju gados (Rīgas Reformātu Bībeles draudze). Alvis Sauka ir dzimis 1962. gadā Rīgā. Precējies, ir divi bērni.


A. Sauka (foto M. Kapickis)

 

1998. gadā tika dibināta otrā – Rīgas Reformātu draudze, mācītājs Ungars Gulbis, dzimis 1975. gadā, precējies.
Adrese: Rīgā, Akas 13. Dievkalpojumi svētdienās plkst. 16.00 (www.rrd.lv)

.

U. Gulbis (foto A. Zeltiņa)

 

2016. gadā tika dibināta trešā – Reformātu Pārdaugavas draudze, mācītājs Mārtiņš Martinsons, dzimis 1982. gadā, precējies.
Adrese:  Rīga, Mārupes iela 16. Dievkalpojumu svētdienās plkst. 16:00 (www.reformati.lv)


M. Martinsons (foto G. Vilaks)

 

Baltijas Reformātu teoloģiskais seminārs (BRTS)

BRTS tika dibināts 1998. gadā. Šobrīd tas nodrošina apmācību, kas atbilst teoloģijas maģistra studijām ASV semināros. Visi profesori ir no ASV, Kanādas un Lielbritānijas semināriem un augstskolām. Seminārā mācās nākamie mācībspēki un mācītāji, kā arī draudžu kalpotāji. Seminārs darbojas, lai stiprinātu esošo draudžu darbu un lai veicinātu jaunu draudžu veidošanos Baltijas valstīs. Mācībspēki pieturas pie Reformātu ticības apliecībām. Studēt gribošie ir laipni aicināti no dažādām kristīgām konfesijām.

Adrese: Rīga, Akas iela 13, semināra telpas atrodas trešajā stāvā.
Esiet laipni aicināti ienākt BRTS interneta mājas lapā www.brts.edu.lv

Valdis Tēraudkalns. Reformātu vēsture Latvijas teritorijā 20. gadsimtā, pārpublicēts no KULTŪRAS KRUSTPUNKTI 1. LAIDIENS, Fonds Mantojums, Rīga 2004, 77.-90.lpp lejuplādēt pdf formātā