3. Mozus


7
Priesteru ordinācija un izlīgums

Priesteru ordinācija un izlīgums

Runā: | februāris 23, 2020

 3. Mozus 8:1-36 1 Un Kungs sacīja Mozum: 2 “Ņem Āronu un viņa dēlus, un drānas, svaidāmo eļļu, grēku upura vērsi, divus aunus un grozu neraudzētas maizes! 3 Sapulcē visu pulku pie Saiešanas telts durvīm!”...


7
Grēku nožēla un atlīdzības upuris

Grēku nožēla un atlīdzības upuris

| februāris 16, 2020

3. Mozus 5:14-25 14 Un Kungs sacīja Mozum: 15 “Ikviens, kas novēršas un neapzināti grēko pret kādu Kunga svētumu, lai nes Kungam vainas upuri, aunu bez vainas no sīklopiem, pēc tava vērtējuma divus sudraba šekeļus...


30
Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

Runā: | februāris 09, 2020

3. Mozus 4:1-5:13 4:1 Kungs sacīja Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem: ikviens, kas neapzināti grēko pret kādu no Kunga baušļiem un pret kādu no tiem dara, ko nedrīkst darīt, 3 ja svaidītais priesteris grēko, apgrēcinādams...


26
Miera upuris un kopīga svinēšana

Miera upuris un kopīga svinēšana

Runā: | februāris 02, 2020

3. Mozus 3:1-17 1 Ja kāda upurvelte ir miera upuris, tad lai viņš pienes vērsi vai govi bez vainas – lai pienes Kunga priekšā. 2 Lai viņš uzliek savu roku uz upura galvas un nokauj...


43
Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie

Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie

Runā: | janvāris 19, 2020

3.Moz.1:1-17 1 Kungs sauca uz Mozu un sacīja viņam no Saiešanas telts: 2 “Runā uz Israēla dēliem un saki tiem: ikviens, kas no jums pienes kaujamo upuri Kungam, lai ņem to no lopiem – no...