3. Mozus


67
Caur asinīm pie Dieva

Caur asinīm pie Dieva

Runā: | decembris 04, 2022

3.Moz 9.1-24 1 Astotajā dienā Mozus sauca Āronu, viņa dēlus un Israēla vecajos. 2 Viņš teica Āronam: “Ņem teļu grēku upurim un aunu bez vainas sadedzināmajam upurim un pienes tos Kunga priekšā. 3 Runā uz...


429
Kalpošanas noteikumu pārkāpēji un sods

Kalpošanas noteikumu pārkāpēji un sods

Runā: | marts 08, 2020

3. Mozus 10:1-20 1 Ārona dēli Nādābs un Abīhū ņēma katrs savu kvēpināmo trauku, lika tur uguni un pār to kvēpināmās smaržzāles un pienesa Kunga priekšā svešu uguni, ko viņš tiem nebija pavēlējis. 2 Tad...


362
Jahves klātbūtne un noteikumi

Jahves klātbūtne un noteikumi

Runā: | marts 03, 2020

3. Mozus 9:1-24 1 Astotajā dienā Mozus sauca Āronu, viņa dēlus un Israēla vecajos. 2 Viņš teica Āronam: “Ņem teļu grēku upurim un aunu bez vainas sadedzināmajam upurim un pienes tos Kunga priekšā. 3 Runā uz...


314
Priesteru ordinācija un izlīgums

Priesteru ordinācija un izlīgums

Runā: | februāris 23, 2020

 3. Mozus 8:1-36 1 Un Kungs sacīja Mozum: 2 “Ņem Āronu un viņa dēlus, un drānas, svaidāmo eļļu, grēku upura vērsi, divus aunus un grozu neraudzētas maizes! 3 Sapulcē visu pulku pie Saiešanas telts durvīm!”...


305
Grēku nožēla un atlīdzības upuris

Grēku nožēla un atlīdzības upuris

| februāris 16, 2020

3. Mozus 5:14-25 14 Un Kungs sacīja Mozum: 15 “Ikviens, kas novēršas un neapzināti grēko pret kādu Kunga svētumu, lai nes Kungam vainas upuri, aunu bez vainas no sīklopiem, pēc tava vērtējuma divus sudraba šekeļus...


384
Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

Runā: | februāris 09, 2020

3. Mozus 4:1-5:13 4:1 Kungs sacīja Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem: ikviens, kas neapzināti grēko pret kādu no Kunga baušļiem un pret kādu no tiem dara, ko nedrīkst darīt, 3 ja svaidītais priesteris grēko, apgrēcinādams...


349
Miera upuris un kopīga svinēšana

Miera upuris un kopīga svinēšana

Runā: | februāris 02, 2020

3. Mozus 3:1-17 1 Ja kāda upurvelte ir miera upuris, tad lai viņš pienes vērsi vai govi bez vainas – lai pienes Kunga priekšā. 2 Lai viņš uzliek savu roku uz upura galvas un nokauj...


358
Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie

Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie

Runā: | janvāris 19, 2020

3.Moz.1:1-17 1 Kungs sauca uz Mozu un sacīja viņam no Saiešanas telts: 2 “Runā uz Israēla dēliem un saki tiem: ikviens, kas no jums pienes kaujamo upuri Kungam, lai ņem to no lopiem – no...