Sermons by Alvis Sauka


Kungs drīz tiesās Jeruzālemi

Kungs drīz tiesās Jeruzālemi

Runā: | decembris 05, 2021

Atkl.1.1-18. 1 Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. To visu Kristus darīja zināmu, sūtīdams savu eņģeli pie sava kalpa Jāņa, 2 kas apliecināja visu, ko...


Uzticami Kungam un Rakstiem

Uzticami Kungam un Rakstiem

Runā: | novembris 21, 2021

1.Kor.4.1-21. 1 Lai ikviens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājus un Dieva noslēpumu namturus. 2 Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. 3 Man neko tas nenozīmē, nedz ka jūs mani tiesājat, nedz...


Dieva darbabiedri tempļa celšanā

Dieva darbabiedri tempļa celšanā

Runā: | novembris 14, 2021

1.Kor.3:1-23. 1 Es, brāļi, vēl nevarēju runāt ar jums kā ar garīgiem cilvēkiem, bet tikai kā ar miesīgiem, kā ar maziem bērniem Kristū. 2 Es jūs dzirdīju ar pienu un citu barību nedevu, tādēļ ka...


Dieva gudrība un pasaules gudrība

Dieva gudrība un pasaules gudrība

Runā: | novembris 07, 2021

1.Kor.2.6-16. 6 Mēs sludinām gudrību pilnīgajiem. Tā nav nedz šīs pasaules, nedz tās iznīcīgo valdnieku gudrība. 7 Bet mēs sludinām Dieva gudrību, kas noslēpumā apslēpta, ko Dievs bija paredzējis mūsu godībai, vēl pirms pasaule tapa....


Vai Kristus ir dalīts?

Vai Kristus ir dalīts?

Runā: | oktobris 24, 2021

1.Kor.1.1-17.  1 Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus aicināts apustulis, un brālis Sostens 2 Dieva draudzei Korintā, Kristū Jēzū svētītajiem, aicinātajiem svētajiem līdz ar visiem citiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās...