Sermons by Alvis Sauka


7
Priesteru ordinācija un izlīgums

Priesteru ordinācija un izlīgums

Runā: | februāris 23, 2020

 3. Mozus 8:1-36 1 Un Kungs sacīja Mozum: 2 “Ņem Āronu un viņa dēlus, un drānas, svaidāmo eļļu, grēku upura vērsi, divus aunus un grozu neraudzētas maizes! 3 Sapulcē visu pulku pie Saiešanas telts durvīm!”...


29
Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

Runā: | februāris 09, 2020

3. Mozus 4:1-5:13 4:1 Kungs sacīja Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem: ikviens, kas neapzināti grēko pret kādu no Kunga baušļiem un pret kādu no tiem dara, ko nedrīkst darīt, 3 ja svaidītais priesteris grēko, apgrēcinādams...


26
Miera upuris un kopīga svinēšana

Miera upuris un kopīga svinēšana

Runā: | februāris 02, 2020

3. Mozus 3:1-17 1 Ja kāda upurvelte ir miera upuris, tad lai viņš pienes vērsi vai govi bez vainas – lai pienes Kunga priekšā. 2 Lai viņš uzliek savu roku uz upura galvas un nokauj...


49
Uzticami Dievam jeb labības dāvana

Uzticami Dievam jeb labības dāvana

Runā: | janvāris 26, 2020

3.Moz.2:1-16 1 Katrs, kas pienes labības dāvanu Kungam, lai pienes labākos miltus, lai lej pār tiem eļļu, liek virsū vīraku 2 un nes to priesteriem, Ārona dēliem, – tie lai pagrābj pilnu sauju labāko miltu...


42
Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie

Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie

Runā: | janvāris 19, 2020

3.Moz.1:1-17 1 Kungs sauca uz Mozu un sacīja viņam no Saiešanas telts: 2 “Runā uz Israēla dēliem un saki tiem: ikviens, kas no jums pienes kaujamo upuri Kungam, lai ņem to no lopiem – no...


35
Svētā vieta apsolītajā zemē

Svētā vieta apsolītajā zemē

Runā: | janvāris 12, 2020

2.Sam.7.1-17 1 Kad nu ķēniņš mita savā namā un Kungs viņam bija devis atelpu no visiem ienaidniekiem, 2 ķēniņš teica pravietim Nātānam: “Redzi nu, es mītu ciedru koka namā, bet Dieva šķirsts starp aizkariem!” 3...


76
Jahves telts: svēta vieta ilgam ceļam

Jahves telts: svēta vieta ilgam ceļam

Runā: | janvāris 05, 2020

2.Moz.25:1-9 1 Un Kungs sacīja Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem, lai ikviens, kam dāsna sirds, ziedo man. Vāciet man ziedojumu! 3 Ievāciet no viņiem šādu ziedojumu – zeltu, sudrabu un varu, 4 purpurzilu, purpura un...


Altāri un Dieva Jahves svētība

Altāri un Dieva Jahves svētība

Runā: | decembris 31, 2019

 1.Moz.35:1-15 1 Dievs teica Jēkabam: “Celies, ej uz Bēteli un apmeties tur, un uzcel tur altāri Dievam, kas tev parādījās, kad tu muki no sava brāļa Ēsava!” 2 Un Jēkabs teica savam namam un visiem,...


Dieva miers un pasaules glābējs

Dieva miers un pasaules glābējs

Runā: | decembris 24, 2019

 Lk.2:21-20 1 Tajās dienās nāca cēzara Augusta pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. 2 Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. 3 Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. 4 Arī...


VD pravietis Jānis un šalom

VD pravietis Jānis un šalom

Runā: | decembris 22, 2019

Lūkas evaņģēlijs 1:57-80 57 Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima dēls. 58 Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka Kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu. 59 Astotajā dienā...