Sermons by Alvis Sauka


Apsolītais glābējs (vieta arī tev)

Apsolītais glābējs (vieta arī tev)

Runā: | decembris 31, 2023

Mt.1.1-17 1 Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts raksti. 2 Ābrahāms dzemdināja Īzaku, Īzaks – Jēkabu, Jēkabs – Jūdu un viņa brāļus. 3 Jūda no Tamāras dzemdināja Perecu un Zerahu. Perecs dzemdināja Hecronu, Hecrons...


Vai Dievs ir ar mums?

Vai Dievs ir ar mums?

Runā: | decembris 24, 2023

Mt.1.18-25 18 Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu; pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara. 19 Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams...


Jahve pats sagādās sev upurjēru

Jahve pats sagādās sev upurjēru

Runā: | decembris 17, 2023

1.Moz.22.1-19 1 Pēc tam Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un viņam teica: “Ābrahām!” Un tas sacīja: “Es te!” 2 Un viņš teica: “Ņem nu savu dēlu, savu vienīgo, kuru tu mīli, – Īzaku, ej uz Morijas zemi...


Dieva jaunā pacietības programma

Dieva jaunā pacietības programma

Runā: | novembris 26, 2023

1.Moz.8.20-9.17 1 Dievs svētīja Nou un viņa dēlus un teica tiem: “Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi! 2 Un lai pār visiem zemes zvēriem, pār visiem debesu putniem, pār visiem, kas rāpo pa zemi, un pār...


Grēks un cēlās drupas

Grēks un cēlās drupas

Runā: | novembris 19, 2023

1.Moz.3:1-24 1 Bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus Kungs Dievs bija taisījis, un viņa teica sievai: “Vai tiešām Dievs sacīja: no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst?” 2 Sieva teica čūskai: “Mēs...


7 dienas, kuras sadalīja pasauli

7 dienas, kuras sadalīja pasauli

Runā: | novembris 05, 2023

1.Moz.1:1-2:3 1 Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. 2 Un zeme bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. 3 Un Dievs teica: “Lai top gaisma!” Un tapa gaisma. 4...


Kristus un pagānu filozofija

Kristus un pagānu filozofija

Runā: | oktobris 29, 2023

Apd.17.16-34 16 Pāvils gaidīja viņu ierašanos Atēnās. Un, redzot, ka pilsēta ir pilna elku tēliem, viņu pārņēma dziļš sašutums. 17 Viņš sarunājās sinagogā ar jūdiem un dievbijīgajiem grieķiem un tirgus laukumā runāja ar ļaudīm, ko...