Sermons by Alvis Sauka


Kunga paspārnē patiess miers

Kunga paspārnē patiess miers

Runā: | marts 22, 2020

Ps.91; Lk.4:9-11 1 Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, 2 saka Kungam: mans patvērum un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! 3 Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta,...


45
Kalpošanas noteikumu pārkāpēji un sods

Kalpošanas noteikumu pārkāpēji un sods

Runā: | marts 08, 2020

3. Mozus 10:1-20 1 Ārona dēli Nādābs un Abīhū ņēma katrs savu kvēpināmo trauku, lika tur uguni un pār to kvēpināmās smaržzāles un pienesa Kunga priekšā svešu uguni, ko viņš tiem nebija pavēlējis. 2 Tad...


36
Jahves klātbūtne un noteikumi

Jahves klātbūtne un noteikumi

Runā: | marts 03, 2020

3. Mozus 9:1-24 1 Astotajā dienā Mozus sauca Āronu, viņa dēlus un Israēla vecajos. 2 Viņš teica Āronam: “Ņem teļu grēku upurim un aunu bez vainas sadedzināmajam upurim un pienes tos Kunga priekšā. 3 Runā uz...


39
Priesteru ordinācija un izlīgums

Priesteru ordinācija un izlīgums

Runā: | februāris 23, 2020

 3. Mozus 8:1-36 1 Un Kungs sacīja Mozum: 2 “Ņem Āronu un viņa dēlus, un drānas, svaidāmo eļļu, grēku upura vērsi, divus aunus un grozu neraudzētas maizes! 3 Sapulcē visu pulku pie Saiešanas telts durvīm!”...


47
Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

Šķīstīšanas upuris un izlīgums 

Runā: | februāris 09, 2020

3. Mozus 4:1-5:13 4:1 Kungs sacīja Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem: ikviens, kas neapzināti grēko pret kādu no Kunga baušļiem un pret kādu no tiem dara, ko nedrīkst darīt, 3 ja svaidītais priesteris grēko, apgrēcinādams...


47
Miera upuris un kopīga svinēšana

Miera upuris un kopīga svinēšana

Runā: | februāris 02, 2020

3. Mozus 3:1-17 1 Ja kāda upurvelte ir miera upuris, tad lai viņš pienes vērsi vai govi bez vainas – lai pienes Kunga priekšā. 2 Lai viņš uzliek savu roku uz upura galvas un nokauj...


63
Uzticami Dievam jeb labības dāvana

Uzticami Dievam jeb labības dāvana

Runā: | janvāris 26, 2020

3.Moz.2:1-16 1 Katrs, kas pienes labības dāvanu Kungam, lai pienes labākos miltus, lai lej pār tiem eļļu, liek virsū vīraku 2 un nes to priesteriem, Ārona dēliem, – tie lai pagrābj pilnu sauju labāko miltu...


58
Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie

Sadedzināmie upuri un Dieva pieņemtie

Runā: | janvāris 19, 2020

3.Moz.1:1-17 1 Kungs sauca uz Mozu un sacīja viņam no Saiešanas telts: 2 “Runā uz Israēla dēliem un saki tiem: ikviens, kas no jums pienes kaujamo upuri Kungam, lai ņem to no lopiem – no...


49
Svētā vieta apsolītajā zemē

Svētā vieta apsolītajā zemē

Runā: | janvāris 12, 2020

2.Sam.7.1-17 1 Kad nu ķēniņš mita savā namā un Kungs viņam bija devis atelpu no visiem ienaidniekiem, 2 ķēniņš teica pravietim Nātānam: “Redzi nu, es mītu ciedru koka namā, bet Dieva šķirsts starp aizkariem!” 3...


94
Jahves telts: svēta vieta ilgam ceļam

Jahves telts: svēta vieta ilgam ceļam

Runā: | janvāris 05, 2020

2.Moz.25:1-9 1 Un Kungs sacīja Mozum: 2 “Saki Israēla dēliem, lai ikviens, kam dāsna sirds, ziedo man. Vāciet man ziedojumu! 3 Ievāciet no viņiem šādu ziedojumu – zeltu, sudrabu un varu, 4 purpurzilu, purpura un...