Sermons by Alvis Sauka


Jēzu, palīdzi manā neticībā

Jēzu, palīdzi manā neticībā

Runā: | jūnijs 27, 2021

Mk.8.31-9.29 31 Un viņš sāka tos mācīt: “Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecajo, virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšāmcelties.” 32 Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti....


Vai suņi var tikt izglābti?

Vai suņi var tikt izglābti?

Runā: | jūnijs 13, 2021

Mk 7.24-8.10 24 No turienes viņš aizgāja uz Tīras apvidu. Iegājis kādā namā, viņš negribēja, ka to kāds uzzinātu, bet nevarēja palikt apslēpts, 25 jo kāda sieviete, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, izdzirdusi par viņu,...


Kas tad padara cilvēku ļaunu

Kas tad padara cilvēku ļaunu

Runā: | jūnijs 06, 2021

Mk.6.53-7.23 53 Pārcēlušies tie nonāca Gennēsaretes zemē un piestāja krastā. 54 Viņiem no laivas izkāpjot, ļaudis tūdaļ viņu pazina 55 un, apskrējuši visu apvidu, sāka nest slimos nestuvēs uz vietu, kur tie dzirdēja viņu esam....


Svētajā Garā kristīti

Svētajā Garā kristīti

Runā: | maijs 23, 2021

Apd.2.1-12 1 Kad pienāca Vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā. 2 Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. 3 Un viņiem parādījās it kā uguns...


Kā galva ir uz paplātes

Kā galva ir uz paplātes

Runā: | maijs 16, 2021

Mk.6.7-30 7 Tad viņš aicināja divpadsmit mācekļus un, sūtīdams viņus pa divi, deva tiem varu pār nešķīstiem gariem. 8 Un viņš tiem piekodināja neko neņemt līdzi ceļā kā vien spieķi, nedz maizi, nedz somu, nedz...


Slimo ārsts un glābējs

Slimo ārsts un glābējs

Runā: | aprīlis 25, 2021

Mk.2.15-3.35 15 Reiz viņš apsēdās tā namā pie galda, un līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem tur sēdēja arī daudz muitnieku un grēcinieku, jo daudz tādu viņam sekoja. 16 Kad rakstu mācītāji no farizeju vidus...