Sermons by Alvis Sauka


in
26
Kungs ir mans gans

Kungs ir mans gans

Runā: | jūnijs 07, 2020

Psalms 23:1-6 Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. 2 Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved, 3 manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ, 4 pat...


in
21
Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Svētīti visi, kas pielūdz Kristu un kalpo Dievam

Runā: | maijs 31, 2020

Psalms 2:1-12 1 Ko gan iedomā tautas, kas sazvērējušās, un ciltis prāto tik tukšu vien? 2 Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadevušies kopā pret Kungu un viņa svaidīto: 3 nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves!...


in
39
Svētīts tas cilvēks, kas...

Svētīts tas cilvēks, kas…

Runā: | maijs 24, 2020

Psalms.1:1-6 1 Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž, 2 kam par Kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti! 3 Tas aug kā koks, stādīts pie...


48
Slavējiet suverēno žēlastības Dievu

Slavējiet suverēno žēlastības Dievu

Runā: | aprīlis 19, 2020

Ef.1:1-14 1 Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Jēzū Kristū ticīgajiem Efesā. 2 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! 3 Augsti slavēts lai ir Dievs,...


Šalom - es redzēju viņu

Šalom – es redzēju viņu

Runā: | aprīlis 12, 2020

Jņ. 20:1-31 1 Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. 2 Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko...