Sermons by Alvis Sauka


Mīlestība un dzīve bez bailēm

Mīlestība un dzīve bez bailēm

Runā: | septembris 03, 2023

1.Jņ.4.7-5.5 7 Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. 8 Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. 9 Tā ir...


Kā pārbaudīt garus?

Kā pārbaudīt garus?

Runā: | augusts 27, 2023

1.Jņ.4.1-6 1 Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. 2 Tā pazīsiet Dieva Garu: katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no...


Dieva bērni un velna bērni

Dieva bērni un velna bērni

Runā: | augusts 13, 2023

1.Jņ.2.29-3.10 29 Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad ziniet, ka arī katrs, kas dara taisnību, ir piedzimis no viņa. Dieva bērni 1 Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti...


22
Kas ir patiesa grēku nožēla?

Kas ir patiesa grēku nožēla?

Runā: | jūlijs 02, 2023

2.Sam.24.1-25 1 Atkal pret Israēlu iedegās Kunga dusmas un musināja Dāvidu, kūdot: “Ej, saskaiti Israēlu un Jūdu!” 2 Tad ķēniņš teica sava karaspēka virspavēlniekam Joābam: “Ej, izstaigā visas Israēla ciltis no Dāna līdz Bēršebai un...