Sermons by Alvis Sauka


in
36
Kad tumsa mans vienīgais draugs

Kad tumsa mans vienīgais draugs

Runā: | aprīlis 03, 2022

Ps. 88 1 Dziesma. Koraha dēlu psalms. Korvedim. Dziedāšanai sēru kokles pavadījumā. Ezrāhieša Hēmāna psalms. 2 Kungs, manas glābšanas Dievs, dienā es saucu, naktī es tavā priekšā! 3 Lai nāk pie tevis mana lūgšana! Ieklausies...


in
39
Nesalūzt un nepazaudēt cerību

Nesalūzt un nepazaudēt cerību

Runā: , | marts 27, 2022

Ps.42,43 42:1 Korvedim. Koraha dēlu psalms. 2 Kā briedis alkst pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele alkst tevis, Dievs! 3 Slāpst man dvēsele pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva! Kad nākšu un redzēšu Dievu vaigā? 4...


in
22
Miers apspiedēju ielenkumā

Miers apspiedēju ielenkumā

Runā: | marts 20, 2022

Ps.3. 1 Dāvida psalms, tam bēgot no sava dēla Abšāloma. 2 Kungs, cik man daudz naidnieku – daudz to, kas ceļas pret mani! 3 Daudzi saka par mani: nebūs viņam glābiņa pie Dieva! – 4...


in
38
Pārliecība pat dzelmē

Pārliecība pat dzelmē

Runā: | marts 13, 2022

Ps.130 1 Augšupceļa dziesma. No dzelmes saucu tev, mans Kungs: 2 Kungs, ieklausies manā balsī, lai dzird tavas ausis manu gaušanos! 3 Kungs, ja tu skaitītu mūsu apgrēcības, mans Kungs, kurš gan pastāvētu? 4 Taču...


in
76
Kungs tiesās reptiļus

Kungs tiesās reptiļus

Runā: | marts 06, 2022

Ps.58. 2 Vai patiešām lai taisnība klusē, kad jūs runājat? Vai jūs pēc patiesības tiesājat cilvēku dēlus? 3 Ak, savās sirdīs jūs darāt netaisnību, virs zemes jūs perināt varmācību! 4 Paklīduši ļaundari kopš mātes miesām,...


18
Palieciet pie Svētajiem Rakstiem

Palieciet pie Svētajiem Rakstiem

Runā: | februāris 20, 2022

2.Tim.3.10-17 10 Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīves veidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, 11 manām vajāšanām, ciešanām, kādas mani piemeklēja Antiohijā, Ikonijā, Listrās, – visām ciešanām, kuras es pārcietu un no...


43
Pielūgsme: regulatīvais princips

Pielūgsme: regulatīvais princips

Runā: | februāris 13, 2022

Ebr. 10.19-25 19 Tā ka nu mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. 20 Tas ir jauns, dzīvs ceļš, ko viņš mums atvēris caur tempļa priekškaru, tas ir, caur savu miesu, 21 un mums...