Sermons by Alvis Sauka


Mūžīgai dzīvībai izredzētie pagāni

Mūžīgai dzīvībai izredzētie pagāni

Runā: | septembris 13, 2020

Apd.13.13-52. 13 No Pafas Pāvils ar pavadoņiem aizkuģoja uz Pergi Pamfīlijā, bet Jānis, no viņiem nošķīries, atgriezās Jeruzālemē. 14 Turpinot ceļu no Perges, viņi nonāca Pisidijas Antiohijā un sabata dienā iegāja sinagogā un apsēdās. 15...


Kā iegūt drosmi liecināt

Kā iegūt drosmi liecināt

Runā: | augusts 30, 2020

Apd.4.1-31 1 Viņiem uz tautu runājot, piestāja priesteri, tempļa sardzes priekšnieks un saduķeji, 2 noskaitušies, ka viņi māca tautu un sludina Jēzū augšāmcelšanos no mirušajiem. 3 Tie sagrāba viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam; tad...


in
26
Lielīsimies

Lielīsimies

Runā: | augusts 23, 2020

 Psalms 146. 1 Slavējiet Kungu! Slavē, mana dvēsele, Kungu! 2 Es slavēšu Kungu, kamēr es dzīvs, es dziedāšu slavu savam Dievam, kamēr vien būšu! 3 Nepaļaujieties uz augstmaņiem, uz cilvēku dēliem – pie viņiem nav...


in
21
Kungs ir mans sargs

Kungs ir mans sargs

Runā: | augusts 16, 2020

Psalms 121. 1 Augšupceļa dziesma. Es paceļu acis pret kalniem – no kurienes nāks man palīdzība? 2 Mana palīdzība no Kunga, kurš radījis debesis un zemi. 3 Viņš neļauj klupt tavai kājai, tas nesnauž, kas...


in
31
Kungs pazīst mani

Kungs pazīst mani

Runā: | augusts 09, 2020

Ps.139 1 Korvedim. Dāvida psalms. Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis, 2 tu zini, kad sēžos un kad ceļos, tu noproti manas domas no tāluma, 3 manu došanos un manu apmešanos tu izvētī, visi...


in
26
Kad Dievs atstājis un palīga nav...

Kad Dievs atstājis un palīga nav…

Runā: | augusts 02, 2020

Ps.22 1 Korvedim. Kā “Rītausmas stirna”. Dāvida psalms. 2 Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani pametis? Nedod man glābiņu vaimanas! 3 Mans Dievs, es saucu dienā – bet tu neatbildi, un naktī –...


in
36
Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Runā: | jūlijs 07, 2020

Psalms 118:1-29. 1 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem viņa žēlastība! 2 Lai saka Israēls: uz mūžiem viņa žēlastība! 3 Lai saka Ārona nams: uz mūžiem viņa žēlastība! 4 Lai saka tie,...