Mateja evaņģēlijs


Apsolītais glābējs (vieta arī tev)

Apsolītais glābējs (vieta arī tev)

Runā: | decembris 31, 2023

Mt.1.1-17 1 Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts raksti. 2 Ābrahāms dzemdināja Īzaku, Īzaks – Jēkabu, Jēkabs – Jūdu un viņa brāļus. 3 Jūda no Tamāras dzemdināja Perecu un Zerahu. Perecs dzemdināja Hecronu, Hecrons...


Vai Dievs ir ar mums?

Vai Dievs ir ar mums?

Runā: | decembris 24, 2023

Mt.1.18-25 18 Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu; pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara. 19 Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams...


Ar ko tad ir Dievs?

Ar ko tad ir Dievs?

Runā: | decembris 25, 2022

Mt.1.18-25 18 Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu; pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara. 19 Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams...


Piemirstais uzdevums

Piemirstais uzdevums

Runā: | novembris 28, 2021

Mt.28.16-20. 16 Bet viņa vienpadsmit mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. 17 Un tie, viņu ieraudzījuši, pielūdza viņu, taču daži šaubījās. 18 Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir...


Zemes sāls un pasaule gaisma

Zemes sāls un pasaule gaisma

Runā: | jūlijs 18, 2021

Mat.5.13-20 13 Jūs esat zemes sāls, bet, ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā neder vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. 14 Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta,...