Garīgā karadarbība un dēmonu izdzīšana

Garīgā karadarbība un dēmonu izdzīšana

1. Tes.5.12-28

12 Mēs lūdzam, brāļi, lai jūs izturētos atzinīgi pret tiem, kas nopūlas jūsu labā un kas ir jūsu priekšstāvji Kunga darbā un jūs pamāca. 13 Viņu darba dēļ izrādiet viņiem vislielāko mīlestību. Dzīvojiet savstarpējā mierā! 14 Bet tos, kas ir nekārtīgi, tos, brāļi, vediet pie prāta, iedrošiniet mazdūšīgos, esiet gatavi palīdzēt vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem. 15 Pielūkojiet, lai kāds ļaunu neatdara ar ļaunu, bet vienmēr dzenieties pēc labā attiecībās cits pret citu un pret visiem pārējiem! 16 Esiet vienmēr priecīgi! 17 Lūdziet Dievu bez mitēšanās! 18 Par visu pateicieties Dievam – tieši to Dievs grib no jums Kristū Jēzū. 19 Neapslāpējiet Garu! 20 Nenonieciniet pravietošanu! 21 Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs! 22 No jebkāda ļaunuma atturieties! 23 Pats miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā, un viss jūsu gars, dvēsele un miesa nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai! 24 Jūsu Aicinātājs ir uzticams, viņš arī darīs! 25 Brāļi, lūdziet Dievu arī par mums! 26 Sveiciniet visus brāļus ar svēto skūpstu! 27 Piekodinu Kunga priekšā, ka jūs nolasīsiet šo vēstuli visiem brāļiem. 28 Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums! Āmen!

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas