Sermons by Alvis Sauka


62
Starp debesīm un zemi jeb akmeņu kaudze pāri

Starp debesīm un zemi jeb akmeņu kaudze pāri

Runā: | aprīlis 02, 2023

2.Sam.18.1-18 1 Dāvids nostādīja karapulku, kas bija pie viņa, un iecēla virsniekus pār tūkstošiem un virsniekus pār simtiem. 2 Tad Dāvids sūtīja karapulku kaujā – trešo daļu Joāba vadībā, trešo daļu Abīšaja, Cerūjas dēla, Joāba...


54
Nepārvaramā vara

Nepārvaramā vara

Runā: | marts 26, 2023

2.Sam.16.15-17.29 15 Abšāloms un viss israēliešu pulks ienāca Jeruzālemē un Ahītofels kopā ar viņu. 16 Dāvida draugs arkietis Hūšajs pienāca pie Abšāloma un sauca Abšālomam: “Lai dzīvo ķēniņš! Lai dzīvo ķēniņš!” 17 Abšāloms teica Hūšajam:...


38
Grēcinieki, cietēji un Dieva miers

Grēcinieki, cietēji un Dieva miers

Runā: | marts 19, 2023

2.Sam.15.1-16.14 1 Pēc tam Abšāloms sagādāja sev kararatus, zirgus un piecdesmit skrējējus – lai skrien viņam pa priekšu. 2 Abšāloms cēlās agri un nostājās pie ceļa, kas veda uz pilsētu. Ikvienu vīru, kas nāca pie...


88
Dieva želastība un ļaunuma eksistence

Dieva želastība un ļaunuma eksistence

Runā: | februāris 26, 2023

2.Sam.12:1-31 1 Kungs sūtīja Nātānu pie Dāvida. Atnācis tas viņam sacīja: “Kādā pilsētā bija divi vīri – viens bagāts, otrs nabags. 2 Bagātajam bija avju un vēršu bez skaita, 3 bet nabagajam nebija nekā, tik...


109
Kad varoņi krīt jeb kam lai vispār uzticas

Kad varoņi krīt jeb kam lai vispār uzticas

Runā: | februāris 19, 2023

2.Sam.11:1-27 1 Gadu mijā, laikā, kad ķēniņi parasti iziet karā, Dāvids sūtīja Joābu un kopā ar viņu savus ļaudis un visu Israēlu, un tie sakāva amoniešus un aplenca Rabu. Dāvids pats palika Jeruzālemē. 2 Kādu...


Tad mēs būsim ar Kungu vienumēr

Tad mēs būsim ar Kungu vienumēr

Runā: | janvāris 29, 2023

1. Tes.4.13-18 13 Mēs negribam, ka jūs, brāļi, būtu neziņā par aizmigušajiem un skumtu tāpat kā visi pārējie, kas ir bez cerības. 14 Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšāmcēlies. Tāpat arī Dievs tos,...