Sermons by Alvis Sauka


124
Zināt, lai visu piepildītu

Zināt, lai visu piepildītu

Runā: | oktobris 07, 2018

Efeziešiem 1:15-23 15 Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, 16 nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, 17 lai mūsu Kunga Jēzus Kristus...


Paklausīt un būt atšķirīgiem

Paklausīt un būt atšķirīgiem

Runā: | septembris 02, 2018

5. Mozus 22:1-12 1 Ja tu redzi nomaldījušos sava brāļa vērsi vai avi, tad neizliecies to neredzam, bet atved atpakaļ savam brālim. 2 Ja brālis tev tālu prom vai tu viņu nepazīsti, tad aizved to...


Ak dēli, dēli

Ak dēli, dēli

Runā: | augusts 19, 2018

5. Mozus grāmata 21. nodaļa 1 Ja zemē, ko Kungs, tavs Dievs, dod tev iemantot, tu atrodi kādu nokauto, kas kritis uz lauka, un nav zināms, kurš viņu nokāvis, 2 tad lai nāk vecajie un...


Karš un pasaule

Karš un pasaule

Runā: | augusts 12, 2018

5. Mozus 20. nodaļa 1 Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un redzēsi vairāk zirgu, ratu un ļaužu nekā tev, tad nebaidies no tiem, jo Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi – viņš tevi...


Noziegums un sods

Noziegums un sods

Runā: | augusts 05, 2018

5. Mozus 19:1-21 1 Kad Kungs, tavs Dievs, iznīdēs tautas, kuru zemi Kungs, tavs Dievs, tev dod, un tu būsi tos padzinis un mitīsi viņu pilsētās un namos, 2 tad nošķir trīs pilsētas savā zemē,...


Paraugs attiecībām ar Dievu Jahvi

Paraugs attiecībām ar Dievu Jahvi

Runā: | jūlijs 22, 2018

5. Moz. 18:1-8 1 Lai levītiem priesteriem un visai Levī ciltij nav daļas un mantojuma kopā ar visiem pārējiem Israēlā – tie lai ēd Kunga dedzināmos upurus, viņa mantojumu! 2 Lai tiem nav mantojuma kopā...