2. Samuēla


36
Vērtības, varoņi un identitāte

Vērtības, varoņi un identitāte

Runā: | maijs 14, 2023

2.Sam.21.15-22 15 Filistieši atkal sāka karu pret Israēlu, un Dāvids kopā ar saviem kalpiem devās lejā cīnīties ar filistiešiem, bet Dāvids pagura. 16 Tur bija Jišbī-Benobs, kas bija no milžu dēliem. Viņa šķēpa svars –...


14
Sods par citu grēkiem

Sods par citu grēkiem

Runā: | maijs 07, 2023

2.Sam.21.1-14 1 Dāvida laikā trīs gadus no vietas bija bads. Dāvids vērsās pie Kunga, un Kungs atbildēja: “Asinis ir pār Saulu un viņa namu, jo viņš nokāvis gibeoniešus.” 2 Ķēniņš atsauca gibeoniešus un runāja ar...


46
Uz stabilitāti un taisnību cerot

Uz stabilitāti un taisnību cerot

Runā: | aprīlis 30, 2023

2.Sam.20.1-26 1 Gadījās, ka tur bija kāds nelietīgs vīrs – benjāminietis Šeba, Bihrī dēls. Tas pūta ragu un sauca: “Nav mums daļas pie Dāvida, nedz mantojuma pie Jišaja dēla – uz savām teltīm, Israēl!” 2...


Vai tad nu beidzot vienoti

Vai tad nu beidzot vienoti

Runā: | aprīlis 23, 2023

2.Sam.19.10-43 10 Un visās Israēla ciltīs ļaudis strīdējās, sacīdami: “Ķēniņš mūs izrāva no ienaidnieku nagiem, glāba mūs no filistiešu nagiem, bet nu viņš aizbēdzis no šīs zemes Abšāloma dēļ. 11 Bet Abšāloms, ko mēs svaidījām...


22
Kad mīlestība nesastopas ar taisnību

Kad mīlestība nesastopas ar taisnību

Runā: | aprīlis 16, 2023

2.Sam.18.19-19.9 19 Ahīmaacs, Cādoka dēls, teica: “Ļauj, ka skrienu un nesu ķēniņam labo ziņu, ka Kungs viņu iztiesājis no viņa ienaidnieku rokām.” 20 Joābs sacīja viņam: “Šodien tu nebūsi labās ziņas nesējs. Nesīsi ziņu citu...


22
Starp debesīm un zemi jeb akmeņu kaudze pāri

Starp debesīm un zemi jeb akmeņu kaudze pāri

Runā: | aprīlis 02, 2023

2.Sam.18.1-18 1 Dāvids nostādīja karapulku, kas bija pie viņa, un iecēla virsniekus pār tūkstošiem un virsniekus pār simtiem. 2 Tad Dāvids sūtīja karapulku kaujā – trešo daļu Joāba vadībā, trešo daļu Abīšaja, Cerūjas dēla, Joāba...


13
Nepārvaramā vara

Nepārvaramā vara

Runā: | marts 26, 2023

2.Sam.16.15-17.29 15 Abšāloms un viss israēliešu pulks ienāca Jeruzālemē un Ahītofels kopā ar viņu. 16 Dāvida draugs arkietis Hūšajs pienāca pie Abšāloma un sauca Abšālomam: “Lai dzīvo ķēniņš! Lai dzīvo ķēniņš!” 17 Abšāloms teica Hūšajam:...


Grēcinieki, cietēji un Dieva miers

Grēcinieki, cietēji un Dieva miers

Runā: | marts 19, 2023

2.Sam.15.1-16.14 1 Pēc tam Abšāloms sagādāja sev kararatus, zirgus un piecdesmit skrējējus – lai skrien viņam pa priekšu. 2 Abšāloms cēlās agri un nostājās pie ceļa, kas veda uz pilsētu. Ikvienu vīru, kas nāca pie...