2. Samuēla


11
Dieva želastība un ļaunuma eksistence

Dieva želastība un ļaunuma eksistence

Runā: | februāris 26, 2023

2.Sam.12:1-31 1 Kungs sūtīja Nātānu pie Dāvida. Atnācis tas viņam sacīja: “Kādā pilsētā bija divi vīri – viens bagāts, otrs nabags. 2 Bagātajam bija avju un vēršu bez skaita, 3 bet nabagajam nebija nekā, tik...


Kad varoņi krīt jeb kam lai vispār uzticas

Kad varoņi krīt jeb kam lai vispār uzticas

Runā: | februāris 19, 2023

2.Sam.11:1-27 1 Gadu mijā, laikā, kad ķēniņi parasti iziet karā, Dāvids sūtīja Joābu un kopā ar viņu savus ļaudis un visu Israēlu, un tie sakāva amoniešus un aplenca Rabu. Dāvids pats palika Jeruzālemē. 2 Kādu...


306
Svētā vieta apsolītajā zemē

Svētā vieta apsolītajā zemē

Runā: | janvāris 12, 2020

2.Sam.7.1-17 1 Kad nu ķēniņš mita savā namā un Kungs viņam bija devis atelpu no visiem ienaidniekiem, 2 ķēniņš teica pravietim Nātānam: “Redzi nu, es mītu ciedru koka namā, bet Dieva šķirsts starp aizkariem!” 3...


558
Tēva bēdas

Tēva bēdas

Runā: | janvāris 27, 2019

2.Samuēla 18:19-19:1 19 Ahīmaacs, Cādoka dēls, teica: “Ļauj, ka skrienu un nesu ķēniņam labo ziņu, ka Kungs viņu iztiesājis no viņa ienaidnieku rokām.” 20 Joābs sacīja viņam: “Šodien tu nebūsi labās ziņas nesējs. Nesīsi ziņu...