2. Samuēla


56
Kas ir patiesa grēku nožēla?

Kas ir patiesa grēku nožēla?

Runā: | jūlijs 02, 2023

2.Sam.24.1-25 1 Atkal pret Israēlu iedegās Kunga dusmas un musināja Dāvidu, kūdot: “Ej, saskaiti Israēlu un Jūdu!” 2 Tad ķēniņš teica sava karaspēka virspavēlniekam Joābam: “Ej, izstaigā visas Israēla ciltis no Dāna līdz Bēršebai un...


51
Cilvēciskā varonība Dieva vārda perspektīvā

Cilvēciskā varonība Dieva vārda perspektīvā

Runā: | jūnijs 18, 2023

2.Sam.23.8-39 8 Šie ir Dāvida varoņu vārdi: gudro sapulcēs sēdošais, triju vidū galvenais, ecnietis Adīno, kas nonāvējis astoņus simtus vienā reizē. 9 Nākamais pēc viņa – Elāzārs, ahohieša Dodo dēls, no trim varoņiem, kas bija...


133
Vērtības, varoņi un identitāte

Vērtības, varoņi un identitāte

Runā: | maijs 14, 2023

2.Sam.21.15-22 15 Filistieši atkal sāka karu pret Israēlu, un Dāvids kopā ar saviem kalpiem devās lejā cīnīties ar filistiešiem, bet Dāvids pagura. 16 Tur bija Jišbī-Benobs, kas bija no milžu dēliem. Viņa šķēpa svars –...


110
Sods par citu grēkiem

Sods par citu grēkiem

Runā: | maijs 07, 2023

2.Sam.21.1-14 1 Dāvida laikā trīs gadus no vietas bija bads. Dāvids vērsās pie Kunga, un Kungs atbildēja: “Asinis ir pār Saulu un viņa namu, jo viņš nokāvis gibeoniešus.” 2 Ķēniņš atsauca gibeoniešus un runāja ar...


118
Uz stabilitāti un taisnību cerot

Uz stabilitāti un taisnību cerot

Runā: | aprīlis 30, 2023

2.Sam.20.1-26 1 Gadījās, ka tur bija kāds nelietīgs vīrs – benjāminietis Šeba, Bihrī dēls. Tas pūta ragu un sauca: “Nav mums daļas pie Dāvida, nedz mantojuma pie Jišaja dēla – uz savām teltīm, Israēl!” 2...


68
Vai tad nu beidzot vienoti

Vai tad nu beidzot vienoti

Runā: | aprīlis 23, 2023

2.Sam.19.10-43 10 Un visās Israēla ciltīs ļaudis strīdējās, sacīdami: “Ķēniņš mūs izrāva no ienaidnieku nagiem, glāba mūs no filistiešu nagiem, bet nu viņš aizbēdzis no šīs zemes Abšāloma dēļ. 11 Bet Abšāloms, ko mēs svaidījām...


90
Kad mīlestība nesastopas ar taisnību

Kad mīlestība nesastopas ar taisnību

Runā: | aprīlis 16, 2023

2.Sam.18.19-19.9 19 Ahīmaacs, Cādoka dēls, teica: “Ļauj, ka skrienu un nesu ķēniņam labo ziņu, ka Kungs viņu iztiesājis no viņa ienaidnieku rokām.” 20 Joābs sacīja viņam: “Šodien tu nebūsi labās ziņas nesējs. Nesīsi ziņu citu...


97
Starp debesīm un zemi jeb akmeņu kaudze pāri

Starp debesīm un zemi jeb akmeņu kaudze pāri

Runā: | aprīlis 02, 2023

2.Sam.18.1-18 1 Dāvids nostādīja karapulku, kas bija pie viņa, un iecēla virsniekus pār tūkstošiem un virsniekus pār simtiem. 2 Tad Dāvids sūtīja karapulku kaujā – trešo daļu Joāba vadībā, trešo daļu Abīšaja, Cerūjas dēla, Joāba...