Sermons by Alvis Sauka


169
Pielūgsme: regulatīvais princips

Pielūgsme: regulatīvais princips

Runā: | februāris 13, 2022

Ebr. 10.19-25 19 Tā ka nu mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. 20 Tas ir jauns, dzīvs ceļš, ko viņš mums atvēris caur tempļa priekškaru, tas ir, caur savu miesu, 21 un mums...