Sermons by Alvis Sauka


Dieva ķēniņvalsts priekšskatījums

Dieva ķēniņvalsts priekšskatījums

Runā: | aprīlis 18, 2021

Mk.1.16-2.17 16 Viņš, iedams gar Galilejas jūru, ieraudzīja Sīmani un viņa brāli Andreju tīklus jūrā metam; viņi bija zvejnieki. 17 Un Jēzus viņiem sacīja: “Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem!” 18 Un...


Dieva ķēniņvalsts ir atnākusi

Dieva ķēniņvalsts ir atnākusi

Runā: | aprīlis 11, 2021

Mk.1.1-15 1 Jēzus Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija iesākums. 2 Kā pravietis Jesaja ir rakstījis: redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu; 3 saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas viņa...


Uzņemiet ķēniņu

Uzņemiet ķēniņu

Runā: | marts 28, 2021

Mk.11.1-26 1 Kad tie tuvojās Jeruzālemei, Bētfagei un Bētanijai pie Olīvkalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus 2 un tiem sacīja: “Dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur iegājuši jūs tūlīt atradīsit piesietu ēzelīti, uz kura...


228
Par lūgšanām, neticīgajiem un Dieva gribu

Par lūgšanām, neticīgajiem un Dieva gribu

Runā: | marts 21, 2021

Kol.4.2-18 2 Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam. 3 Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, ka spējam izteikt Kristus noslēpumu, kura dēļ es esmu saistīts važās; 4 lūdziet, lai es...


182
Par vīriem un sievām, bērniem un vergiem

Par vīriem un sievām, bērniem un vergiem

Runā: | marts 14, 2021

Kol.3.18-4.1 18 Jūs, sievas, pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu. 19 Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. 20 Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami...


181
Nepakļaujieties pasaules pirmspēkiem

Nepakļaujieties pasaules pirmspēkiem

Runā: | februāris 28, 2021

Kol. 2.16-23 16 Tad nu lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēness svētkiem, vai sabatu – 17 tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība...


333
Visa Dieva pilnība Kristū

Visa Dieva pilnība Kristū

Runā: | februāris 14, 2021

Kol. 2.6-15 6 Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet, 7 iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz viņa būvēts, esiet ticībā stipri, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. 8...