1. Tesaloniķiešiem


Tad mēs būsim ar Kungu vienumēr

Tad mēs būsim ar Kungu vienumēr

Runā: | janvāris 29, 2023

1. Tes.4.13-18 13 Mēs negribam, ka jūs, brāļi, būtu neziņā par aizmigušajiem un skumtu tāpat kā visi pārējie, kas ir bez cerības. 14 Mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšāmcēlies. Tāpat arī Dievs tos,...


Kur ņemt spēku pastāvēt?

Kur ņemt spēku pastāvēt?

Runā: | janvāris 08, 2023

1. Tes.2.1-16 1 Brāļi, jūs paši zināt, ka mūsu apmeklējums pie jums nav bijis veltīgs. 2 Patiešām, kā jūs zināt, pirms ierašanās pie jums mēs, pazemoti un ciešanām pakļauti Filipos, smēlāmies drosmi Dievā, lai, pārvarot...


Izredzēto kristiešu pazīmes

Izredzēto kristiešu pazīmes

Runā: | janvāris 01, 2023

1. Tes.1.1-10 1 Pāvils, Silvāns un Timotejs Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū sveicina tesalonīkiešu draudzi. Lai žēlastība jums un miers! 2 Mēs allaž pateicamies Dievam par jums visiem, arvien pieminēdami jūs savās lūgšanās, 3...