Sermons by Marks Vanderharts


Jahves mīlestība

Jahves mīlestība

Runā: | jūnijs 05, 2022

Mal.1.1-5 1 Kunga vārda vēstījums, kas nācis caur pravieti Maleahiju. 2 “Es jūs mīlēju,” saka Kungs, “bet jūs sakāt: kā tad tu mīli mūs?! – Vai Ēsavs nav Jēkaba brālis? – saka Kungs, taču Jēkabu...


113
Jetrus ar prieku pievienojas Israēlam

Jetrus ar prieku pievienojas Israēlam

Runā: | jūlijs 11, 2021

2.Moz.18:1-12 1 Jetrus, Midjāna priesteris, Mozus sievastēvs, padzirdēja visu, ko Dievs bija darījis Mozum un Israēlam, savai tautai, – ka Kungs izvedis Israēlu no Ēģiptes. 2 Jetrus, Mozus sievastēvs, bija pieņēmis Mozus sievu Ciporu, ko...


in
483
Ko Bībele saka par sabatu?

Ko Bībele saka par sabatu?

Runā: | jūnijs 23, 2019

Ps.100 1 Pateicības psalms. Gavilē Kungam, visa zeme! 2 Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet viņa priekšā ar dziesmām! 3 Ziniet, ka Kungs, viņš – Dievs! Viņš mūs radījis un ne mēs paši! Viņa tauta un...


467
Piektais bauslis

Piektais bauslis

Runā: | jūnijs 16, 2019

Rom.13:1-7 1 Ikviens lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva; un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. 2 Tas, kas pretojas varai, saceļas pret Dieva iedibināto kārtību, bet tie,...


Dieva Gars māca Svēto ticību

Dieva Gars māca Svēto ticību

Runā: | jūnijs 09, 2019

1.Korintiešiem 2:12-14 12 Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet Garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. 13 Un to mēs runājam nevis cilvēciskas gudrības, bet Gara...


in
634
Lūgšana mūsu drošībai

Lūgšana mūsu drošībai

Runā: | jūnijs 10, 2018

Psalms 90 1 Dieva vīra Mozus lūgšana. Mans Kungs, tu esi bijis mums mājoklis audžu audzēs! 2 Pirms kalni dzima un pirms tu dzemdēji zemi un pasauli, no mūžiem līdz mūžiem tu – Dievs! 3...