Jēzus uzlabo darba attiecības

Jēzus uzlabo darba attiecības

Jņ.15.14-15

14 Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. 15 Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no Tēva.

Share

Jaunākās svētrunas