Ko Bībele saka par sabatu?

Ko Bībele saka par sabatu?

Ps.100

1 Pateicības psalms.
Gavilē Kungam, visa zeme!
2 Kalpojiet Kungam ar prieku,
nāciet viņa priekšā ar dziesmām!
3 Ziniet, ka Kungs, viņš – Dievs!
Viņš mūs radījis un ne mēs paši!
Viņa tauta un viņa ganību avis!
4 Nāciet viņa vārtos ar pateicību
un viņa pagalmos slavēdami –
pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu,
5 jo Kungs – labs!
Viņa žēlastība uz mūžiem,
uz audžu audzēm viņa uzticība!

Share