Jahves mīlestība

Jahves mīlestība
Mal.1.1-5
1 Kunga vārda vēstījums, kas nācis caur pravieti Maleahiju.
2 “Es jūs mīlēju,” saka Kungs,
“bet jūs sakāt:
kā tad tu mīli mūs?! –
Vai Ēsavs nav Jēkaba brālis? –
saka Kungs,
taču Jēkabu es mīlēju,
3 bet Ēsavu ienīdu
un viņa kalnus par izpostījumu padarīju,
viņa mantojumu – par tuksnesi šakāļiem!
4 Kaut Edoms saka:
mēs iznīdēti,
taču no drupām par jaunu uzcelsim! –
Tā saka Pulku Kungs:
viņi uzcels, bet es noplēsīšu!
Viņus tāpat par ļaundariem dēvēs,
par tautu, kas uz mūžiem apkaitinājusi Kungu!
5 Jūsu pašu acis to pieredzēs,
tad jūs teiksiet:
varens ir Kungs pār Israēla robežām!
Share

Jaunākās svētrunas