Maleahija grāmata


Jahves mīlestība

Jahves mīlestība

Runā: | jūnijs 05, 2022

Mal.1.1-5 1 Kunga vārda vēstījums, kas nācis caur pravieti Maleahiju. 2 “Es jūs mīlēju,” saka Kungs, “bet jūs sakāt: kā tad tu mīli mūs?! – Vai Ēsavs nav Jēkaba brālis? – saka Kungs, taču Jēkabu...