Jāņa evaņģēlijs


Šalom - es redzēju viņu

Šalom – es redzēju viņu

Runā: | aprīlis 12, 2020

Jņ. 20:1-31 1 Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. 2 Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko...