Psalmi


in
120
Droša cerība nemierīgos laikos

Droša cerība nemierīgos laikos

Runā: | oktobris 02, 2022

Ps.11. Korvedim. Dāvida psalms. Pie Kunga es tveros – ko sakāt man: laidies, putns, uz saviem kalniem! 2 Redzi, ļaundari velk loku, liek bultu uz stopa stiegras, lai sirdsskaidros medītu tumsā. 3 Ja pamati sabrukuši,...


in
179
Kad tumsa mans vienīgais draugs

Kad tumsa mans vienīgais draugs

Runā: | aprīlis 03, 2022

Ps. 88 1 Dziesma. Koraha dēlu psalms. Korvedim. Dziedāšanai sēru kokles pavadījumā. Ezrāhieša Hēmāna psalms. 2 Kungs, manas glābšanas Dievs, dienā es saucu, naktī es tavā priekšā! 3 Lai nāk pie tevis mana lūgšana! Ieklausies...


in
190
Nesalūzt un nepazaudēt cerību

Nesalūzt un nepazaudēt cerību

Runā: , | marts 27, 2022

Ps.42,43 42:1 Korvedim. Koraha dēlu psalms. 2 Kā briedis alkst pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele alkst tevis, Dievs! 3 Slāpst man dvēsele pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva! Kad nākšu un redzēšu Dievu vaigā? 4...


in
145
Miers apspiedēju ielenkumā

Miers apspiedēju ielenkumā

Runā: | marts 20, 2022

Ps.3. 1 Dāvida psalms, tam bēgot no sava dēla Abšāloma. 2 Kungs, cik man daudz naidnieku – daudz to, kas ceļas pret mani! 3 Daudzi saka par mani: nebūs viņam glābiņa pie Dieva! – 4...


in
174
Pārliecība pat dzelmē

Pārliecība pat dzelmē

Runā: | marts 13, 2022

Ps.130 1 Augšupceļa dziesma. No dzelmes saucu tev, mans Kungs: 2 Kungs, ieklausies manā balsī, lai dzird tavas ausis manu gaušanos! 3 Kungs, ja tu skaitītu mūsu apgrēcības, mans Kungs, kurš gan pastāvētu? 4 Taču...


in
227
Kungs tiesās reptiļus

Kungs tiesās reptiļus

Runā: | marts 06, 2022

Ps.58. 2 Vai patiešām lai taisnība klusē, kad jūs runājat? Vai jūs pēc patiesības tiesājat cilvēku dēlus? 3 Ak, savās sirdīs jūs darāt netaisnību, virs zemes jūs perināt varmācību! 4 Paklīduši ļaundari kopš mātes miesām,...


in
314
Cilvēka dzīves ceļš ar Kungu

Cilvēka dzīves ceļš ar Kungu

Runā: | janvāris 10, 2021

Psalms 23. 1 Dāvida psalms. Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. 2 Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved, 3 manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda...


in
350
Lielīsimies

Lielīsimies

Runā: | augusts 23, 2020

 Psalms 146. 1 Slavējiet Kungu! Slavē, mana dvēsele, Kungu! 2 Es slavēšu Kungu, kamēr es dzīvs, es dziedāšu slavu savam Dievam, kamēr vien būšu! 3 Nepaļaujieties uz augstmaņiem, uz cilvēku dēliem – pie viņiem nav...


in
379
Kungs ir mans sargs

Kungs ir mans sargs

Runā: | augusts 16, 2020

Psalms 121. 1 Augšupceļa dziesma. Es paceļu acis pret kalniem – no kurienes nāks man palīdzība? 2 Mana palīdzība no Kunga, kurš radījis debesis un zemi. 3 Viņš neļauj klupt tavai kājai, tas nesnauž, kas...