Psalmi


in
69
Cilvēka dzīves ceļš ar Kungu

Cilvēka dzīves ceļš ar Kungu

Runā: | janvāris 10, 2021

Psalms 23. 1 Dāvida psalms. Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. 2 Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved, 3 manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda...


in
112
Lielīsimies

Lielīsimies

Runā: | augusts 23, 2020

 Psalms 146. 1 Slavējiet Kungu! Slavē, mana dvēsele, Kungu! 2 Es slavēšu Kungu, kamēr es dzīvs, es dziedāšu slavu savam Dievam, kamēr vien būšu! 3 Nepaļaujieties uz augstmaņiem, uz cilvēku dēliem – pie viņiem nav...


in
133
Kungs ir mans sargs

Kungs ir mans sargs

Runā: | augusts 16, 2020

Psalms 121. 1 Augšupceļa dziesma. Es paceļu acis pret kalniem – no kurienes nāks man palīdzība? 2 Mana palīdzība no Kunga, kurš radījis debesis un zemi. 3 Viņš neļauj klupt tavai kājai, tas nesnauž, kas...


in
99
Kungs pazīst mani

Kungs pazīst mani

Runā: | augusts 09, 2020

Ps.139 1 Korvedim. Dāvida psalms. Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis, 2 tu zini, kad sēžos un kad ceļos, tu noproti manas domas no tāluma, 3 manu došanos un manu apmešanos tu izvētī, visi...


in
82
Kad Dievs atstājis un palīga nav...

Kad Dievs atstājis un palīga nav…

Runā: | augusts 02, 2020

Ps.22 1 Korvedim. Kā “Rītausmas stirna”. Dāvida psalms. 2 Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani pametis? Nedod man glābiņu vaimanas! 3 Mans Dievs, es saucu dienā – bet tu neatbildi, un naktī –...


in
103
Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Glābšana ir vienīgi Kungā Jēzū Kristū

Runā: | jūlijs 07, 2020

Psalms 118:1-29. 1 Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem viņa žēlastība! 2 Lai saka Israēls: uz mūžiem viņa žēlastība! 3 Lai saka Ārona nams: uz mūžiem viņa žēlastība! 4 Lai saka tie,...


in
111
Dieva Jahves nesatricināmā mīlestība

Dieva Jahves nesatricināmā mīlestība

Runā: | jūnijs 28, 2020

Psalms 103:1-22 1 Dāvida psalms. Teic, mana dvēsele, Kungu, viss, kas manī, – viņa svēto vārdu! 2 Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis – 3 viņš, kurš piedod visas tavas...


in
95
Vaimanas un ticība Dieva taisnīgumam

Vaimanas un ticība Dieva taisnīgumam

Runā: | jūnijs 21, 2020

Psalms 28:1-9 1 Dāvida psalms. Uz tevi es saucu, Kungs, mana klints, neesi kurls! Ja tu būsi mēms, es kļūšu kā tie, kas grimst bedrē! 2 Uzklausi manu gaušanos, kad es brēcu uz tevi, izstiepis...