1. Korintiešiem


Jūsu pūles nav veltīgas Kungā

Jūsu pūles nav veltīgas Kungā

Runā: | septembris 11, 2022

1.Kor.15.35-58 35 Varbūt kāds jautās: kā var mirušie augšāmcelties? Kādā miesā viņi nāks? 36 Bezprātīgais, ko tu sēj, tas netop dzīvs, pirms tas nemirst. 37 Ko tu iesēj, nav tā miesa, kas būs, bet ir...


Nāciet pie skaidra prāta

Nāciet pie skaidra prāta

Runā: | septembris 04, 2022

1.Kor.15.20-34 20 Bet nu Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. 21 Tādēļ ka nāve ir caur cilvēku un caur cilvēku ir arī mirušo augšāmcelšanās. 22 Jo, kā visi mirst Ādamā, tā Kristū visi...


Atmetiet veltīgo ticību

Atmetiet veltīgo ticību

Runā: | augusts 28, 2022

1.Kor.15.1-19 1 Brāļi, daru jums zināmu evaņģēliju, ko jums pasludināju un ko jūs arī pieņēmāt un kurā pastāvat. 2 Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis....


Kārtība draudzes celšanai

Kārtība draudzes celšanai

Runā: | augusts 21, 2022

 1.Kor.14.26-40 26 Ko tad darīt, brāļi? Ikreiz, kad jūs sanākat un katram ir vai nu kāda dziesma, vai mācība, vai atklāsme, vai runāšana mēlēs, vai tulkojums, viss lai notiek draudzes celšanai. 27 Ja arī kādi...


Vispārākais dzīves veids

Vispārākais dzīves veids

Runā: | augusts 07, 2022

1.Kor.13.1-13 1 Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un šķindoša kimbala. 2 Un, ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus noslēpumus un atziņas...


Kunga mielasts

Kunga mielasts

Runā: | jūlijs 24, 2022

1.Kor.11.17-34 17 Par šo vienu aizrādu un jūs neslavēju, jo jūsu sapulces nenāk jums par labu, bet par ļaunu. 18 Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sapulcēs parasti jūsu vidū notiek šķelšanās, un daļēji es...