1. Korintiešiem


Dieva Gars māca Svēto ticību

Dieva Gars māca Svēto ticību

Runā: | jūnijs 09, 2019

1.Korintiešiem 2:12-14 12 Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet Garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. 13 Un to mēs runājam nevis cilvēciskas gudrības, bet Gara...