Romiešiem


37
Dieva pazīšanas noliegšanas sekas

Dieva pazīšanas noliegšanas sekas

Runā: | oktobris 15, 2023

Rom.1.18-32 18 Bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas, 19 jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams, Dievs pats viņiem to parāda,...


158
Paklausība laicīgām varām

Paklausība laicīgām varām

Runā: | oktobris 23, 2022

Rom.13:1-14 1 Ikviens lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva; un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. 2 Tas, kas pretojas varai, saceļas pret Dieva iedibināto kārtību, bet tie,...


526
Ticības taisnība

Ticības taisnība

Runā: | augusts 04, 2019

Rom. 3:21-4:12 21 Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši, – 22 ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic; tur nav nekādas atšķirības,...


530
Piektais bauslis

Piektais bauslis

Runā: | jūnijs 16, 2019

Rom.13:1-7 1 Ikviens lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva; un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. 2 Tas, kas pretojas varai, saceļas pret Dieva iedibināto kārtību, bet tie,...