Jahve (KUNGS) ir savas pilsētas patiesais spēks

Jahve (KUNGS) ir savas pilsētas patiesais spēks

Ps.48

1 Dziesma. Koraha dēlu psalms.
2 Liels ir Kungs un augstu slavēts
mūsu Dieva pilsētā!
3 Viņa svētais kalns slejas skaists visas zemes priekam –
Ciānas kalns, Ziemeļu kalns – pilsēta dižam ķēniņam!
4 Tās pilīs visi zina, ka Dievs ir patvērums!
5 Jo, redzi, sagājās ķēniņi, tie visi nāca virsū,
6 kā paraudzījās, tā saminstinājās,
iztrūkās un metās bēgt!
7 Drebas tos sagrāba tur, mokas kā dzemdētājai –
8 ar austrumu vēju tu sadauzi Taršīšas kuģus!
9 Ko bijām dzirdējuši, nu ieraudzījām
Pulku Kunga pilsētā, sava Dieva pilsētā, –
Dievs to dibinājis uz mūžiem!
10 Aptvērām, Dievs, tavu žēlastību, ienākuši tavā templī.
11 Gan tavs vārds, Dievs, gan tava slava
sniedzas līdz zemes malām!
Taisnības pilna tava labā roka!
12 Lai priecājas Ciānas kalns,
lai līksmo Jūdas meitas par tavām tiesām!
13 Izstaigājiet Ciānu, apstaigājiet to,
saskaitiet, cik tai torņu!
14 Ielūkojieties tās vaļņos, izložņājiet tās pilis,
lai varat pastāstīt vēlākai audzei,
15 ka šis Dievs ir mūsu Dievs uz mūžīgiem laikiem!
Viņš vedīs mūs mūžam!

Share

Jaunākās svētrunas