Sermons by Alvis Sauka


39
Ko tad mums jāzina par Dievu?

Ko tad mums jāzina par Dievu?

Runā: | oktobris 22, 2023

1.Kor.8.1-13 1 Par elku upuriem – skaidrs, ka mums visiem ir zināšanas, un zināšanas rada augstprātību, bet mīlestība – tā veido cilvēku. 2 Ja kāds domā ko sapratis, tad viņš vēl nezina, kā būtu jāsaprot....


37
Dieva pazīšanas noliegšanas sekas

Dieva pazīšanas noliegšanas sekas

Runā: | oktobris 15, 2023

Rom.1.18-32 18 Bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas, 19 jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams, Dievs pats viņiem to parāda,...


42
Visuvarenais, personīgais un uzticamais

Visuvarenais, personīgais un uzticamais

Runā: | oktobris 01, 2023

2.Moz.3.1-22 1 Mozus ganīja sava sievastēva, Midjāna priestera Jetrus, avis. Viņš dzina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. 2 Un uguns liesmā viņam parādījās Kunga eņģelis no ērkšķu krūma, viņš raudzījās, un...


Mīlestība un dzīve bez bailēm

Mīlestība un dzīve bez bailēm

Runā: | septembris 03, 2023

1.Jņ.4.7-5.5 7 Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. 8 Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. 9 Tā ir...


Kā pārbaudīt garus?

Kā pārbaudīt garus?

Runā: | augusts 27, 2023

1.Jņ.4.1-6 1 Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. 2 Tā pazīsiet Dieva Garu: katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no...


Dieva bērni un velna bērni

Dieva bērni un velna bērni

Runā: | augusts 13, 2023

1.Jņ.2.29-3.10 29 Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad ziniet, ka arī katrs, kas dara taisnību, ir piedzimis no viņa. Dieva bērni 1 Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti...