Sermons by Alvis Sauka


Visuvarenais Dievs izglābs mūs no uguns

Visuvarenais Dievs izglābs mūs no uguns

Runā: | septembris 08, 2019

Dan. 3:1-29 3:1 Ķēniņš Nebūkadnecars darināja zelta tēlu – tas bija sešdesmit elkoņus augsts un sešus elkoņus plats. Viņš to uzslēja Bābeles pavalstī, Dūras līdzenumā. 2 Tad ķēniņš Nebūkadnecars lika sapulcināt satrapus, priekšstāvjus, pārvaldniekus, padomniekus,...


Visuvarenais un zinošais Dievs

Visuvarenais un zinošais Dievs

Runā: | septembris 02, 2019

Dan.2.1-49 1 Nebūkadnecara otrajā valdīšanas gadā Nebūkadnecars redzēja sapni, un viņš tik ļoti uztraucās, ka vairs nespēja gulēt. 2 Ķēniņš pavēlēja sasaukt magus, burvjus, gaišreģus un zintniekus, lai tie izskaidro ķēniņa sapni. Sanākuši tie nostājās...


Visuvarenais un uzticamais Dievs Jahve

Visuvarenais un uzticamais Dievs Jahve

Runā: | augusts 25, 2019

Dan.1.1-21 1 Jūdas ķēniņa Jehojākīma trešajā valdīšanas gadā pret Jeruzālemi nāca Bābeles ķēniņš Nebūkadnecars un aplenca to. 2 Kungs atdeva viņam Jūdas ķēniņu Jehojākīmu un arī lielu daļu Dieva nama trauku. Ķēniņš tos nogādāja Šināras...


Gara apsolījums jums un jūsu bērniem

Gara apsolījums jums un jūsu bērniem

Runā: | augusts 18, 2019

Apd.2.32-42 32 Redzi, šo Jēzu Dievs ir augšāmcēlis, tam mēs visi esam liecinieki. 33 Ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no Tēva apsolījumu par Svēto Garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat....


90
Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Runā: | augusts 14, 2019

Kol.2:6-15 6 Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet (staigājiet) , 7 tiekot iesakņoti un uzcelti viņā, tiekot stiprināti ticībā, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. 8 Raugieties, ka...


99
Ticības taisnība

Ticības taisnība

Runā: | augusts 04, 2019

Rom. 3:21-4:12 21 Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši, – 22 ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic; tur nav nekādas atšķirības,...


121
Svētība vai lāsts

Svētība vai lāsts

Runā: | jūlijs 16, 2019

Ga;atiešiem 3:1-14 1 Ak jūs, bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris? Jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots, krustā sists! 2 Tikai vienu gan es gribētu no jums uzzināt: vai jūs Garu esat saņēmuši no bauslības...


Jēzus identitāte un mācekļa taka

Jēzus identitāte un mācekļa taka

Runā: | jūnijs 02, 2019

Lk.9:1-22 1 Saaicinājis divpadsmit mācekļus, Jēzus deva tiem spēku un varu pār visiem dēmoniem un dziedināt no slimībām 2 un nosūtīja viņus sludināt Dieva valstību un ārstēt slimos. 3 Viņš tiem sacīja: “Neņemiet sev ceļā...