Mīlestība un dzīve bez bailēm

Mīlestība un dzīve bez bailēm

1.Jņ.4.7-5.5

7 Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. 8 Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. 9 Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū: Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. 10 Šī ir mīlestība – nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu Dēlu – izlīgumu par mūsu grēkiem. 11 Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. 12 Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. 13 No tā mēs zinām, ka paliekam viņā un viņš mūsos, ka viņš ir devis mums no sava Gara. 14 Un mēs esam redzējuši un liecinām, ka Tēvs ir sūtījis Dēlu par pasaules Pestītāju. 15 Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. 16 Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. 17 Ar to mīlestība pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo, tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. 18 Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. 19 Mēs mīlam, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis. 20 Ja kāds saka: es mīlu Dievu! – bet nīst savu brāli, tas ir melis, jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. 21 Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli.
Ticība uzvar pasauli
1 Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva, un ikviens, kas mīl Dievu, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas ir no Dieva dzimis. 2 Mēs zinām, ka mīlam Dieva bērnus, kad mīlam Dievu un pildām viņa baušļus. 3 Jo tā ir mīlestība uz Dievu, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. 4 It viss, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli; un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, – mūsu ticība. 5 Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas