Dieva bērnu mīlestība un pasaules naids

Dieva bērnu mīlestība un pasaules naids

1.Jņ.3.11-24

11 Jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma – lai mēs mīlam cits citu. 12 Ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Un kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni, bet viņa brāļa darbi – taisni. 13 Nebrīnieties, brāļi, ka pasaule jūs ienīst. 14 Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, tādēļ ka mēs mīlam brāļus, bet, kas nemīl, paliek nāvē. 15 Ikviens, kas savu brāli nīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. 16 Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienākas savu dzīvību atdot par brāļiem. 17 Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dieva mīlestība? 18 Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību! 19 Un tā mēs zināsim, ka esam no patiesības: iedrošināsim viņa priekšā savu sirdi! 20 Un, pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. 21 Mīļotie, ja jau mūs neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu. 22 Ja mēs ko lūdzam, tad saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam tīkams. 23 Viņa bauslis ir, lai mēs ticam viņa Dēla Jēzus Kristus vārdā un mīlam viens otru, kā viņš mums ir pavēlējis. 24 Bet, kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā un viņš tanī. No tā mēs zinām, ka viņš paliek mūsos, no Gara, ko viņš mums ir devis.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas