Kam ir un kam nav mūžīgā dzīvība?

Kam ir un kam nav mūžīgā dzīvība?

1.Jņ.5.6-12

6 Viņš ir tas, kas ir nācis caur ūdeni un asinīm – Jēzus Kristus; ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un Gars ir liecinātājs, jo Gars ir patiesība. 7 Jo ir trīs liecinātāji: 8 Gars, ūdens un asinis, un šie trīs ir viens. 9 Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad Dieva liecība ir lielāka, – un šī ir Dieva liecība, jo viņš ir liecinājis par savu Dēlu. 10 Tam, kas tic Dieva Dēlam, ir liecība sevī; kas netic Dievam, tas viņu padara par meli, jo netic tai liecībai, ar kuru Dievs ir liecinājis par savu Dēlu. 11 Un šī ir tā liecība: Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir viņa Dēlā. 12 Kam ir Dēls, tam ir dzīvība, bet, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas