Ko tad mums jāzina par Dievu?

Ko tad mums jāzina par Dievu?

1.Kor.8.1-13

1 Par elku upuriem – skaidrs, ka mums visiem ir zināšanas, un zināšanas rada augstprātību, bet mīlestība – tā veido cilvēku. 2 Ja kāds domā ko sapratis, tad viņš vēl nezina, kā būtu jāsaprot. 3 Bet, ja kāds mīl Dievu, tas ir Dieva atzīts. 4 Par elku upuru ēšanu mēs zinām, ka nekādu elku pasaulē nav un ka neviens cits nav Dievs kā viens Vienīgais. 5 Lai gan ir tā sauktie dievi – vai nu debesīs, vai uz zemes – kā ir daudzi dievi, ir arī daudzi kungi, 6 bet mums ir viens Dievs – Tēvs, no kā ir viss, un mēs esam viņā, un viens Kungs – Jēzus Kristus, caur kuru ir viss un caur viņu mēs. 7 Bet ne visiem ir šīs zināšanas; daži, kas pie elkiem pieraduši, līdz pat šim ēd šo barību kā elku upurus, un viņu sirdsapziņa, būdama vāja, tiek sagānīta. 8 Barība mūs netuvinās Dievam; nedz mēs ko zaudējam, ja neēdam, nedz iegūstam, ja ēdam. 9 Bet pielūkojiet, ka jūsu brīvība nekļūst par klupšanu vājajiem. 10 Ja kāds redzēs tevi, zinošo, elku templī pie mielasta sēžam, vai vāja cilvēka sirdsapziņa netiks vedināta ēst elku upurus? 11 Tavas zināšanas dēļ tomēr iet pazušanā vājais; brālis, par kuru Kristus ir miris. 12 Tā, pret brāļiem grēkodami un viņu vājo sirdsapziņu ievainodami, jūs grēkojat pret Kristu. 13 Tādēļ, ja barība ved grēkā manu brāli, es vairs neēdīšu gaļu, lai manis dēļ mans brālis nekristu grēkā.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas