Gan bagātie, gan nabagie, bēdziet no netiklības

Gan bagātie, gan nabagie, bēdziet no netiklības
1.Kor.6.12-20.
12 Viss man ir ļauts, bet ne viss man der; viss man ir ļauts, bet nekam pār mani nebūs varas. 13 Barība ir vēderam un vēders barībai, bet Dievs atcels gan vienu, gan otru. Miesa nepieder netiklībai, bet Kungam, un Kungs gādā par miesu. 14 Dievs augšāmcēla Kungu un uzcels arī mūs caur savu spēku. 15 Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Kristus locekļi? Vai tad es varu ņemt Kristus locekļus un darīt tos par netiklības locekļiem? Tam nenotikt! 16 Vai nezināt, ka tas, kas savienojies ar netikli, ir viena miesa? Ir sacīts: divi būs viena miesa. 17 Bet tas, kas savienojies ar Kungu, ir viens gars ar viņu. 18 Bēdziet no netiklības! Jebkurš cits grēks, ko cilvēks pastrādā, ir ārpus miesas, bet, kas netiklību piekopj, grēko pret savu paša miesu. 19 Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis Svētajam Garam, kas ir jūsos un ir no Dieva? Jūs tātad nepiederat paši sev. 20 Jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu savā miesā.
Share

RRBD draudzes mācītājs