Palieciet kādi jūs bijāt, kad…

Palieciet kādi jūs bijāt, kad...
1.Kor.7.17-24
17 Vienīgi lai katrs dzīvo tā, kā Kungs tam ir iedalījis, palikdams tāds, kāds viņš bija, kad tika aicināts. Un to es pavēlu visām draudzēm. 18 Kas aicināts kā apgraizīts, lai necenšas kļūt kā neapgraizīts, bet tas, kas aicināts kā neapgraizīts, lai sevi neapgraiza. 19 Apgraizīšana nav nekas, arī neapgraizīšana nav nekas; svarīga ir Dieva baušļu turēšana. 20 Katrs lai paliek tāds, kāds bija, kad tika aicināts. 21 Ja tiki aicināts, vergs būdams, neesi nobažījies, bet, ja vien rodas iespēja tikt brīvam, izmanto to. 22 Kas, būdams vergs, tika aicināts Kungā, ir brīvlaistais Kungā, tāpat kā tas, kas, brīvs būdams, tika aicināts, ir Kristus vergs. 23 Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. 24 Ikviens, brāļi, lai paliek Dieva priekšā tāds, kāds viņš bija, kad tika aicināts.
Share

RRBD draudzes mācītājs