Par vīriešu un sieviešu galvas segām sapulcēs

Par vīriešu un sieviešu galvas segām sapulcēs
1.Kor.11.1-16.
1 Atdariniet mani – tāpat kā es Kristu. 2 Es slavēju jūs, ka jūs mani visās lietās esat atcerējušies un turējuši manus novēlējumus, kā es jums uzticēju. 3 Es gribu, lai jūs zinātu, ka ikviena vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, un Kristus galva ir Dievs. 4 Ikviens vīrs, kas ar apsegtu galvu lūdz vai pravieto, apkauno savu galvu. 5 Un ikviena sieva, kas ar neapsegtu galvu lūdz vai pravieto, apkauno savu galvu – jo tā ir tāpat kā apcirpta. 6 Ja sieva neapsedz galvu, lai tā nocērp matus, bet, tā kā viņai ir kauns apcirpties vai skūties, lai apsedz galvu. 7 Vīram nav jāapsedz galva, jo viņš ir Dieva attēls un gods, bet sieva ir vīra gods. 8 Jo vīrs nav no sievas, bet sieva ir no vīra. 9 Arī vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ. 10 Tādēļ sievai galvā jābūt piederības zīmei, eņģeļu dēļ. 11 Kungā nedz sieva bez vīra ir kaut kas, nedz vīrs bez sievas. 12 Jo tāpat kā sieva no vīra, tā arī vīrs caur sievu, bet viss no Dieva. 13 Spriediet paši: vai sievai pieklājas ar neapsegtu galvu Dievu lūgt? 14 Vai pati daba nemāca jums, ka vīram audzēt garus matus ir negods? 15 Un, ja sieva audzē garus matus, tas viņai ir gods. Tādēļ ka mati viņai doti par apsegu. 16 Bet, ja kāds grib strīdēties pretī, mums citāda paraduma nav, tāpat nav arī citur Dieva draudzēs.
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas