Meklējiet citu labumu viņu glābšanas dēļ

Meklējiet citu labumu viņu glābšanas dēļ
1.Kor.10.23-11.1
23 Viss ir atļauts, bet ne viss der, viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. 24 Neviens lai nemeklē savu paša, bet gan cita labumu. 25 Ēdiet visu, ko tirgū pārdod, un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. 26 Jo Kungam pieder zeme un tās pilnība. 27 Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina un jūs nolemjat iet, tad ēdiet visu, ko jums liek priekšā un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. 28 Bet, ja kāds jums teiks: tas ir elku upura ēdiens, – tad neēdiet to šā sacītāja dēļ un sirdsapziņas dēļ – 29 es runāju ne par savu, bet par viņa sirdsapziņu. Kādēļ gan lai cita sirdsapziņa spriež par manu brīvību? 30 Ja es ēdu ar pateicību, kādēļ mani zaimo par to, par ko es pateicos? 31 Tādēļ, vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet Kungam par godu. 32 Neesiet par klupšanu nedz jūdiem, nedz grieķiem, nedz Dieva draudzei, 33 tāpat kā es visiem visās lietās cenšos būt patīkams, nemeklēdams savējo, bet daudzu cilvēku labumu, lai viņi taptu glābti.

1 Atdariniet mani – tāpat kā es Kristu.

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas