Par laulībām, seksu un šķiršanos

Par laulībām, seksu un šķiršanos
1.Kor.7.1-16
1 Par to, ko jūs rakstījāt – ir labi vīrietim atturēties no sievietes; 2 bet, lai izvairītos no netiklības, katrs lai iet pie savas sievas un katra lai iet pie sava vīra. 3 Vīrs lai pilda laulības pienākumus pret savu sievu, tāpat arī sieva pret savu vīru. 4 Sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram; tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai. 5 Nenovērsieties viens no otra, kā vien savstarpēji vienojoties – uz laiku, lai atbrīvotu sevi lūgšanai un tad atkal varētu būt kopā, lai sātans jūs nekārdinātu, izmantodams jūsu nesavaldību. 6 To saku jums atvēlēdams, bet ne pavēlēdams. 7 Es gribu, lai visi cilvēki būtu tādi kā es, bet katram ir sava īpaša dāvana no Dieva, vienam tāda, otram citāda. 8 Es saku neprecētajiem un atraitnēm – tiem labi palikt tādiem pašiem kā es; 9 bet, ja nevar valdīties, lai precas, jo labāk ir precēties nekā degt kaislē. 10 Precētajiem es pieprasu – tomēr ne es, bet Kungs pieprasa – sievai no vīra nešķirties, 11 bet, ja tā šķirtos, lai paliek neprecēta vai arī lai izlīgst ar vīru; tāpat arī vīrs no sievas lai nešķiras. 12 Pārējiem nevis Kungs, bet es pats saku: ja kādam brālim ir neticīga sieva un viņa tomēr labprāt grib ar viņu dzīvot, lai viņš to neatstāj. 13 Un, ja kādai sievai ir neticīgs vīrs un viņš tomēr labprāt grib ar viņu dzīvot, lai viņa neatstāj savu vīru, 14 jo neticīgo vīru dara svētu viņa sieva un neticīgo sievu dara svētu ticīgais vīrs, jo citādi jūsu bērni ir nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. 15 Ja nu neticīgais šķiras, lai šķiras, tādā gadījumā ticīgais vīrs vai sieva nav saistīti, jo Dievs jūs ir aicinājis mieram. 16 Kā tu zini, sieva, vai tu izglābsi savu vīru? Vai arī – kā tu zini, vīrs, vai tu izglābsi savu sievu?
Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas