Bēdziet no elku pielūgšnas

Bēdziet no elku pielūgšnas
1.Kor.10.1-22
1 Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā: visi mūsu tēvi bija apakš padebeša, un visi viņi izgāja caur jūru, 2 un tajā padebesī un jūrā viņi visi ir kristīti uz Mozu, 3 un visi ēda vienu un to pašu garīgo barību, 4 un visi dzēra vienu un to pašu garīgo dzērienu; to viņi dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja visur līdzi, un tā klints bija Kristus. 5 Bet uz daudziem no viņiem Dievam nebija labs prāts, un viņi tika pazudināti tuksnesī. 6 Tas ir noticis mums par zīmi, lai mēs netīkotu pēc ļaunā, kā tīkoja viņi. 7 Nekļūstiet arī par elku pielūdzējiem kā daži no viņiem; kā ir rakstīts: tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties. 8 Neļausimies izvirtībai, kā daži no viņiem ļāvušies – un vienā dienā gāja bojā divdesmit trīs tūkstoši. 9 Nedz izaicināsim Kristu, kā daži no viņiem izaicinājuši – un gāja pazušanā no čūskām. 10 Nedz kurniet, kā daži no viņiem kurnējuši – un gāja pazušanā no maitātāja. 11 Šie notikumi ar viņiem bija zīmīgi, un tie rakstīti mums, lai mūs pamācītu, jo laiku beigas mūs ir sasniegušas. 12 Un tādēļ, kurš iedomājas, ka viņš stāv, lai raugās, ka nekrīt. 13 Jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums, bet Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest.

14 Tādēļ, mīļotie, bēdziet no elku pielūgšanas. 15 Es runāju ar jums kā saprātīgiem: izspriediet paši, ko es saku. 16 Vai svētības biķeris, ko mēs svētām, nav savienošanās ar Kristus asinīm? Vai maize, ko mēs laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu? 17 Jo viena maize, viena miesa esam mēs daudzie, tādēļ ka mēs visi esam līdzdalīgi pie šīs vienas maizes. 18 Skatiet Israēla tautu: vai tie, kas ēd upura gaļu, nav kopībā ar altāri? 19 Ko tad es saku? Vai to, ka elku upuris būtu kaut kas? Vai to, ka elks būtu kaut kas? 20 Bet es saku: ko tie upurē, to upurē dēmoniem, nevis Dievam, bet es negribu, ka jūs nonāktu kopībā ar dēmoniem. 21 Jūs nevarat dzert gan no Kunga biķera, gan no dēmonu biķera, jūs nevarat piedalīties gan Kunga mielastā, gan dēmonu mielastā. 22 Vai iekvēlināsim Kungu dusmās? Vai tad mēs esam stiprāki par viņu?

Share

RRBD draudzes mācītājs