Sermons by Alvis Sauka


Gudrības un muļķības bērni

Gudrības un muļķības bērni

Runā: | aprīlis 07, 2019

Lk. 7:1-35 1 Kad Jēzus beidza runāt uz ļaudīm, viņš iegāja Kapernaumā. 2 Tur kāda centuriona kalps, kas tam bija dārgs, gulēja slims uz miršanu. 3 Izdzirdējis par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecajos...


Mācekļu drošība

Mācekļu drošība

Runā: | marts 31, 2019

Lk.6:37-49 37 Netiesājiet, un jūs netiesās, nesodiet, un jūs nesodīs, piedodiet, un arī jums tiks piedots! 38 Dodiet, un jums tiks dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs...


Kristus ķēniņvalsts vērtības

Kristus ķēniņvalsts vērtības

Runā: | marts 17, 2019

Lk.6:12-26 12 Tanīs dienās viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt un pavadīja tur cauru nakti lūgšanās. 13 Dienai iestājoties, viņš pasauca pie sevis mācekļus un izraudzīja no tiem divpadsmit, kurus tad viņš nosauca par apustuļiem:...


Kas ir atļauts sabatā?

Kas ir atļauts sabatā?

Runā: | marts 13, 2019

Lk.6.1-11 1 Kādā sabatā, viņam caur labību ejot, viņa mācekļi plūca vārpas un ēda graudus, izberzdami tos ar rokām. 2 Daži farizeji sacīja: “Kādēļ jūs darāt to, kas sabatā aizliegts?” 3 Jēzus tiem atbildēja: “Vai...


Ārsts un līgavainis

Ārsts un līgavainis

Runā: | marts 03, 2019

Lūkas evaņģēlijs 5:27-39 27 Pēc tam Jēzus aizgāja un ieraudzīja muitnieku, vārdā Levijs, sēžam pie muitnīcas, un tam sacīja: “Seko man!” 28 Tas, visu atstājis, cēlās un sekoja viņam. 29 Tad Levijs rīkoja viņam lielu...


Cilvēka Dēls un grēku piedošana

Cilvēka Dēls un grēku piedošana

Runā: | februāris 24, 2019

Lk.5:12-26 12 Un notika, kad viņš bija vienā no pilsētām, kāds viscaur spitālīgs vīrs, Jēzu ieraudzījis, krita uz sava vaiga un lūdza viņu, sacīdams: “Kungs, ja vien tu gribi, tu vari mani šķīstīt.” 13 Jēzus...


Grēcinieki un cilvēku zvejnieki

Grēcinieki un cilvēku zvejnieki

Runā: | februāris 17, 2019

Lk.5:1-11 1 Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņa spiedās, lai dzirdētu Dieva vārdu, tad viņš, stāvēdams Gennēsaretes ezera krastā, 2 ieraudzīja divas laivas ezera malā; un zvejnieki, no tām izkāpuši, mazgāja tīklus. 3 Iekāpis...


Jahve ir žēlsirdīgs

Jahve ir žēlsirdīgs

Runā: | janvāris 20, 2019

Lk.1.57-80 57 Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima dēls. 58 Viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka Kungs ir parādījis lielu žēlsirdību viņai, un tie priecājās līdz ar viņu. 59 Astotajā dienā tie atnāca...