Sermons by Alvis Sauka


576
Svētība vai lāsts

Svētība vai lāsts

Runā: | jūlijs 16, 2019

Ga;atiešiem 3:1-14 1 Ak jūs, bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris? Jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots, krustā sists! 2 Tikai vienu gan es gribētu no jums uzzināt: vai jūs Garu esat saņēmuši no bauslības...


Jēzus identitāte un mācekļa taka

Jēzus identitāte un mācekļa taka

Runā: | jūnijs 02, 2019

Lk.9:1-22 1 Saaicinājis divpadsmit mācekļus, Jēzus deva tiem spēku un varu pār visiem dēmoniem un dziedināt no slimībām 2 un nosūtīja viņus sludināt Dieva valstību un ārstēt slimos. 3 Viņš tiem sacīja: “Neņemiet sev ceļā...


Nebaidies, tikai tici

Nebaidies, tikai tici

Runā: | maijs 26, 2019

Lk.8.22-56 22 Tad kādu dienu Jēzus un viņa mācekļi sēdās laivā, un viņš tiem sacīja: “Celsimies uz ezera otru krastu.” Un viņi cēlās pāri. 23 Tiem braucot, viņš iemiga, un ezerā sacēlās liela vētra; viļņi...


Jēzus ģimenes pazīmes

Jēzus ģimenes pazīmes

Runā: | maijs 19, 2019

Lk:8.1-21 1 Pēc tam Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus, sludinādams un mācīdams evaņģēliju par Dieva valstību; tie divpadsmit bija ar viņu 2 un tāpat arī dažas sievietes, kas bija dziedinātas no nešķīstiem gariem un slimībām:...


Ticības drosminiece

Ticības drosminiece

Runā: | maijs 14, 2019

Lk.7:36-50 36 Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. 37 Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra...


Kristū augšāmcelties valdnieki

Kristū augšāmcelties valdnieki

Runā: | aprīlis 28, 2019

Atkl.20.1-15 1 Tad es ieraudzīju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam rokā bija bezdibens atslēga un liela ķēde. 2 Viņš sagrāba pūķi – senseno čūsku, kas ir velns un sātans, sasēja viņu uz tūkstoš gadiem 3...


Kristus Jēzus ir augšāmcēlies

Kristus Jēzus ir augšāmcēlies

Runā: | aprīlis 21, 2019

Lūkas evaņģēlijs 24:1-53 1 Nedēļas pirmajā dienā pašā rīta agrumā viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. 2 Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. 3 Iegājušas iekšā, tās Kunga Jēzus miesas...


Priesteris Ķēniņš un Pashas jērs

Priesteris Ķēniņš un Pashas jērs

Runā: | aprīlis 19, 2019

Lk.22:66-23:56 22:66 Kad iestājās diena, sapulcējās tautas vecajie, virspriesteri un rakstu mācītāji un aizveda viņu uz sinedriju, 67 un teica: “Ja tu esi Kristus, saki mums to.” Bet viņš tiem atbildēja: “Ja es jums to...