Dieva Jahves nesatricināmā mīlestība

Dieva Jahves nesatricināmā mīlestība

Psalms 103:1-22

1 Dāvida psalms.
Teic, mana dvēsele, Kungu,
viss, kas manī, – viņa svēto vārdu!
2 Teic, mana dvēsele, Kungu
un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis –
3 viņš, kurš piedod visas tavas vainas,
kurš dziedē visas tavas kaites,
4 kurš tev dzīvību izglābj no bedres,
kronē tevi ar žēlastību un žēlsirdību,
5 kurš tavu mūžu pilda ar labu,
ka tu kā ērglis atkal jauns!
6 Taisnību dara Kungs
un taisnu tiesu visiem apspiestajiem.
7 Viņš vēstīja Mozum savus ceļus
un savus darbus Israēla bērniem.
8 Līdzcietīgs un žēlīgs ir Kungs,
gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā.
9 Ne bezgalīgi viņš rāsies,
ne mūžīgi viņš mums pieminēs!
10 Ne pēc mūsu grēkiem viņš mums dara,
ne pēc mūsu vainas viņš mums atmaksā.
11 Cik augstu ir debesis pār zemi,
tik varena tam žēlastība
pār tiem, kas viņa bīstas;
12 cik tālu ir austrumi no rietumiem,
tik tālu viņš atņem no mums
mūsu pārkāpumus.
13 Kā tēvs žēlo savus dēlus,
tā Kungs žēlo tos, kas viņa bīstas, –
14 jo viņš zina, kā mēs darināti,
viņš atceras, ka mēs vien pīšļi!
15 Kā zāle ir cilvēka mūžs,
kā lauka zieds tas zied –
16 vējš tam pārskrien, un tā nav,
tur, kur tas bija, vairs ne miņas.
17 Bet Kunga žēlastība no mūžības līdz mūžībai
ir pār tiem, kas viņa bīstas,
un viņa taisnība uz dēlu dēliem
18 katram, kas viņa derību glabā,
atceras viņa baušļus un pilda tos.
19 Kungs nolicis savu troni debesīs,
un viņa valstība pavēl pār visu.
20 Teiciet Kungu, jūs viņa vēstneši,
kas viņa vārdu pildāt un klausāt viņa vārdam!
21 Teiciet Kungu, visi viņa pulki,
jūs, viņa kalpi, kas darāt viņa gribu!
22 Teiciet Kungu, jūs, visa viņa radība,
viņa valstība visās malās!
Teic, mana dvēsele, Kungu!

 

Share

RRBD draudzes mācītājs