Vaimanas un ticība Dieva taisnīgumam

Vaimanas un ticība Dieva taisnīgumam

Psalms 28:1-9

1 Dāvida psalms.
Uz tevi es saucu, Kungs,
mana klints, neesi kurls!
Ja tu būsi mēms,
es kļūšu kā tie, kas grimst bedrē!
2 Uzklausi manu gaušanos,
kad es brēcu uz tevi,
izstiepis rokas pret tavu svēto iekšnamu!
3 Neaizrauj mani kopā ar ļaundariem,
kopā ar nekrietnajiem, kas savu kaimiņu sveicina mīļi,
bet sirdī glabā naidu.
4 Dod tiem pēc viņu darba,
pēc ļaunuma, ko tie darījuši,
pēc viņu roku veikuma dod tiem,
izmaksā tiem pilnu algu!
5 Ja tie nelūko uz Kunga darbiem,
uz viņa roku veikumu,
Kungs viņus nopostīs un vairs neuzcels!
6 Slavēts lai Kungs, jo viņš uzklausījis manas gaudas!
7 Kungs ir mans spēks un mans vairogs,
uz viņu paļaujas mana sirds –
viņš man ir palīdzējis!
Mana sirds līksmo,
dziesmā pateikšos viņam!
8 Kungs ir spēks savai tautai,
glābiņš un cietoksnis savam svaidītajam.
9 Glāb savu tautu un svētī savu mantojumu,
gani un auklē to mūžam!

Share

RRBD draudzes mācītājs