Efeziešiem


355
Slavējiet suverēno žēlastības Dievu

Slavējiet suverēno žēlastības Dievu

Runā: | aprīlis 19, 2020

Ef.1:1-14 1 Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Jēzū Kristū ticīgajiem Efesā. 2 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! 3 Augsti slavēts lai ir Dievs,...


601
Pastāvēt cīņā ar tumsas spēkiem

Pastāvēt cīņā ar tumsas spēkiem

Runā: | decembris 23, 2018

Efeziešiem 6:10-24 10 Un beidzot – esiet stipri Kungā un viņa spēka varenībā! 11 Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, 12 jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm,...


687
Mājas noteikumi

Mājas noteikumi

Runā: | decembris 16, 2018

Efeziešiem 6:1-9 1 Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem Kungā, jo tas ir taisni. 2 Godā savu tēvu un māti, šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu: 3 lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs...


605
Īpaši īpašo uzdevumu vienība

Īpaši īpašo uzdevumu vienība

Runā: | decembris 09, 2018

Efeziešiem 5:22-33 22 jūs, sievas, – saviem vīriem kā Kungam, 23 jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas Pestītājs; 24 kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat...


697
Dieva mīļoto bērnu dzīve

Dieva mīļoto bērnu dzīve

Runā: | decembris 02, 2018

Efeziešiem 5:1-21 1 Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš 2 un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu. 3 Bet netiklība,...


674
Tērpušies jaunā cilvēkā

Tērpušies jaunā cilvēkā

Runā: | novembris 25, 2018

Efeziešiem 4:17-32 17 To es jums saku un apliecinu Kungā: jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā, 18 būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no Dieva dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ,...


628
Gara vienotība un Kristus briedums

Gara vienotība un Kristus briedums

Runā: | novembris 18, 2018

Efeziešiem 4:1-16 1 Tad nu es, cietumnieks Kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti – 2 ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību panesdami cits citu mīlestībā, 3 būdami dedzīgi...


674
Dieva spēks un garīgais briedums

Dieva spēks un garīgais briedums

Runā: | novembris 04, 2018

Efeziešiem 3:14-21 14 Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā,  15 no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu.  16 Es lūdzu, lai viņš atbilstoši savai godības bagātībai dod stiprinājumu  ar spēku...


689
Noslēpuma pārvaldnieks

Noslēpuma pārvaldnieks

Runā: | oktobris 28, 2018

Efeziešiem 3:1-13 1 Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums: 2 jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā. 3 Ar atklāsmi man darīts zināms...