Sermons by Alvis Sauka


Četras impērijas un Dieva ķēniņvalsts

Četras impērijas un Dieva ķēniņvalsts

Runā: | oktobris 06, 2019

Daniēla 7:1-28 1 Bābeles ķēniņa Bēlšacara pirmajā valdīšanas gadā Daniēls redzēja sapni. Guļot gultā, viņš redzēja parādību. Pēc tam viņš pierakstīja visu, kas sapnī svarīgs. 2 Daniēls teica: “Nakts parādībā es redzēju – lūk, četri debesu...


Ķēniņš svērts un izrādījies par vieglu

Ķēniņš svērts un izrādījies par vieglu

Runā: | septembris 22, 2019

Daniēla 5:1-6:1  1 Ķēniņš Bēlšacars rīkoja lielas dzīres saviem tūkstoš augstmaņiem un dzēra kopā ar tiem vīnu. 2 Vīna skurbulī Bēlšacars pavēlēja atnest zelta un sudraba traukus, kurus viņa tēvs Nebūkadnecars bija atvedis no Jeruzālemes tempļa,...


Ķēniņš brīdināts, pazemots un izglābts

Ķēniņš brīdināts, pazemots un izglābts

Runā: | septembris 15, 2019

Daniēla 3:31-4:34 3:31 Ķēniņš Nebūkadnecars visiem ļaudīm, ciltīm un tautām, kas dzīvo visā zemē: “Lai jums miera papilnam! 32 Tās zīmes un brīnumus, ko Dievs, Visuaugstais, man rādījis, man šķiet labi jums darīt zināmus. 33 Cik...


Visuvarenais Dievs izglābs mūs no uguns

Visuvarenais Dievs izglābs mūs no uguns

Runā: | septembris 08, 2019

Dan. 3:1-29 3:1 Ķēniņš Nebūkadnecars darināja zelta tēlu – tas bija sešdesmit elkoņus augsts un sešus elkoņus plats. Viņš to uzslēja Bābeles pavalstī, Dūras līdzenumā. 2 Tad ķēniņš Nebūkadnecars lika sapulcināt satrapus, priekšstāvjus, pārvaldniekus, padomniekus,...


Visuvarenais un zinošais Dievs

Visuvarenais un zinošais Dievs

Runā: | septembris 02, 2019

Dan.2.1-49 1 Nebūkadnecara otrajā valdīšanas gadā Nebūkadnecars redzēja sapni, un viņš tik ļoti uztraucās, ka vairs nespēja gulēt. 2 Ķēniņš pavēlēja sasaukt magus, burvjus, gaišreģus un zintniekus, lai tie izskaidro ķēniņa sapni. Sanākuši tie nostājās...


Visuvarenais un uzticamais Dievs Jahve

Visuvarenais un uzticamais Dievs Jahve

Runā: | augusts 25, 2019

Dan.1.1-21 1 Jūdas ķēniņa Jehojākīma trešajā valdīšanas gadā pret Jeruzālemi nāca Bābeles ķēniņš Nebūkadnecars un aplenca to. 2 Kungs atdeva viņam Jūdas ķēniņu Jehojākīmu un arī lielu daļu Dieva nama trauku. Ķēniņš tos nogādāja Šināras...


Gara apsolījums jums un jūsu bērniem

Gara apsolījums jums un jūsu bērniem

Runā: | augusts 18, 2019

Apd.2.32-42 32 Redzi, šo Jēzu Dievs ir augšāmcēlis, tam mēs visi esam liecinieki. 33 Ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no Tēva apsolījumu par Svēto Garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat....


548
Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Kungā Kristū ar Dieva pilnību piepildītie

Runā: | augusts 14, 2019

Kol.2:6-15 6 Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet (staigājiet) , 7 tiekot iesakņoti un uzcelti viņā, tiekot stiprināti ticībā, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. 8 Raugieties, ka...


534
Ticības taisnība

Ticības taisnība

Runā: | augusts 04, 2019

Rom. 3:21-4:12 21 Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši, – 22 ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic; tur nav nekādas atšķirības,...