Svētīts tas cilvēks, kas…

Svētīts tas cilvēks, kas...

Psalms.1:1-6

1 Svētīts,
kas ļaundaru padomā nestaigā,
uz grēcinieku ceļa nestāj
un paļātāju pulkā nesēž,
2 kam par Kunga bauslību prieks,
kas dudina viņa bauslību dienu un nakti!
3 Tas aug kā koks,
stādīts pie ūdeņu straumēm, –
augļus tas laikā nes, lapas tam nenovīst,
ko tas dara, viss izdodas.
4 Bet ļaundariem tā nav –
tos kā pelavas putina vējš.
5 Tādēļ ļaundari nepastāv tiesā,
nedz grēcinieki taisno draudzē,
6 jo taisno ceļu Kungs zina,
bet ļaundaru ceļš ir pazušana!

Share

RRBD draudzes mācītājs

Jaunākās svētrunas